T‑Mobile nagrodzony przez organizację Global Compact

T‑Mobile nagrodzony przez organizację Global Compact. Nagroda za wsparcie w realizacji Programu Standardu Etyki w Polsce od organizacji Global Compact Network Poland trafiła do T‑Mobile! Wyróżnienie odebrał Piotr Chmiel, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zgodnością, podczas Gali UN Day.

Wyróżnienie otrzymaliśmy za wieloletni, bardzo aktywny udział w pracach Koalicji Programu Biznes i Prawa Człowieka, który ma na celu implementację Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka w Polsce oraz ich praktyczne zastosowanie w Programach Etycznych w firmach i instytucjach. Koalicja działa również jako doradca dla organizacji i firm, które chcą u siebie wprowadzić standardy etyczne lub je usprawnić. Członkowie Koalicji zabierają głos w kwestiach etyki biznesowej i jej codziennego zastosowania podczas konferencji, paneli dyskusyjnych i innych wydarzeń branżowych. O szczególnym zaangażowaniu naszej firmy świadczy fakt, że nasz przedstawiciel w organizacji, Piotr Chmiel, jest współautorem Standardu Programu Etycznego dla przedsiębiorstw oraz innych organizacji, który został doskonale oceniony przez ONZ i jest wskazywany jako modelowe rozwiązanie dla innych państw członkowskich i został przetłumaczony m.in. na język ukraiński.

źródło: T-Mobile