Piotr Kuszewski w zarządzie Digital Care

Piotr Kuszewski w zarządzie Digital Care. Do zarządu firmy Digital Care, największego na polskim rynku dostawcy usługi ochrony urządzeń mobilnych, z dniem 2 października dołączył Piotr Kuszewski. W spółce pracuje on od października 2018, piastując stanowisko dyrektora finansowego. Kuszewski odpowiada za obszar finansów obejmujący kontroling, księgowość i treasury grupy Digital Care. Rozszerzenie składu zarządu związane jest z ekspansją spółki na rynki zagraniczne oraz uruchamianiem nowych linii biznesowych. Zapewnienie stabilnych fundamentów dla międzynarodowej ekspansji Digital Care jest kluczowe dla dalszego rozwoju grupy. Przed objęciem stanowiska Dyrektora Finansowego w Digital Care Kuszewski przez dwa lata zarządzał butikiem inwestycyjnym Heureka Partners, a wcześniej przez niemal 1,5 roku – działalnością czternastu spółek francuskiej grupy ubezpieczeniowej April na ośmiu rynkach w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 2011-2015 roku był związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie pełnił funkcje: Prezesa Zarządu TFI BGK S.A., Dyrektora Zarządzającego w Pionie Inwestycji Infrastrukturalnych oraz Dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych. W ramach swoich obowiązków był zaangażowany w szereg dużych projektów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą, PE/VC i nieruchomościami. Kuszewski piastował stanowisko wiceprezesa i CFO PZU Życie SA. W Grupie PZU zasiadał też w radach nadzorczych PZU Asset Management, Armatura SA oraz litewskich spółek Grupy PZU. Piotr Kuszewski jest absolwentem Northwestern University oraz Warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, gdzie od 2011 roku jest adiunktem w Instytucie Bankowości. Obecnie, wraz z Piotrem Kuszewskim, Zarząd Digital Care liczy 4 osoby.

źródło: Digital Poland