Zaproszenie na warsztaty „Uniwersalne procedury współpracy międzyoperatorskiej w POPC”

Zaproszenie na warsztaty „Uniwersalne procedury współpracy międzyoperatorskiej w POPC”. W związku z zakończonymi konsultacjami procedur współpracy międzyoperatorskiej w POPC, Prezes UKE zaprasza przedstawicieli rynku – w tym m.in. beneficjentów działania 1.1 POPC – na warsztaty „Uniwersalne procedury współpracy międzyoperatorskiej w POPC”. Przedmiotem warsztatów jest zaprezentowanie istotnych zmian dokumentu, wynikających z przeprowadzonych konsultacji. Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2019 r. o godzinie 11.00, w siedzibie UKE w Warszawie (sala 00.01), ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i ewentualnego noclegu uczestników. Zapisy na warsztaty będą prowadzone w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy od 28 listopada 2019 r. od godziny 12.00 do 3 grudnia 2019 r. do godz. 15.00. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób reprezentujących dany podmiot. Zakwalifikowane osoby otrzymają mailowe potwierdzenie udziału w warsztatach.
Formularz rejestracyjny będzie dostępny niedługo.
Warsztaty realizowane są w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

źródło: UKE