UKE: Zmiana dokumentacji PLI CBD

Zmiana dokumentacji PLI CBD. Zmiany dotyczą środowiska produkcyjnego NP od dnia 04.01.2020 r. Wychodząc na przeciw postulatom PT mającym na celu możliwość przerwania procesów dla których do PLI CBD dotarł komunikat EXX i ma status “otrzymano” natomiast komunikat ten nie może przejść (z różnych powodów) w stan “wysłano”. 4 stycznia 2020 r. planujemy wprowadzić zmiany w aplikacji PLI CBD rozwiązujące ten problem w środowisku produkcyjnym. Zmiany te dotyczą przetwarzania komunikatów NP i mają zapewnić możliwość zamykania spraw bieżących i przeterminowanych będących w stanach ‘otrzymano’. Zmiany są już wdrożone na środowisku testowym PLI CBD. Bardzo prosimy o zapoznanie się ze zmianami i analizę ich wpływu na Państwa systemy. W szczególności oszacowanie procentowe ilości spraw NP, których może to dotyczyć w stosunku do całego Państwa wolumenu NP. W razie pytań prosimy o otwarcie Zgłoszenia w systemie SOU w kategorii “Inne” nadając tytuł zgłoszenia: “Zmiana 04.01.2020”.

źródło: UKE