Telekomunikacyjny biznes TAURONA nabiera tempa. TAURON buduje szerokopasmową sieć dostępu w siedmiu regionach południowej Polski

Telekomunikacyjny biznes TAURONA nabiera tempa. TAURON buduje szerokopasmową sieć dostępu w siedmiu regionach południowej Polski. Realizacja inwestycji z zakresu usług infrastruktury telekomunikacyjnej to dla Grupy szansa na poszerzenie portfela świadczonych usług. – Dzięki zaadaptowaniu istniejącej już infrastruktury światłowodowej i zagregowaniu ruchu sieciowego, umożliwiamy dostawcom telekomunikacyjnym poszerzenie obecnej sieci dostępowej bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych – zaznacza Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju. – Wykorzystanie kluczowych kompetencji TAURONA w budowie i eksploatacji infrastruktury sieciowej w nowym obszarze biznesowym, pozwoli nam zrealizować cześć celu przychodów z nowych produktów założonych w strategii – dodaje wiceprezes TAURONA. Spółka prowadzi obecnie prace, związane z budową instalacji wewnętrznych, zlokalizowanych w jednostkach oświatowych. Do tej pory zrealizowano już ponad 80 tego typu instalacji. W najbliższym czasie rozpoczną się również prace związane z realizacją pierwszych odcinków sieci liniowej. Na realizację tej inwestycji Grupa otrzymała 187 mln zł dofinansowania, co stanowi blisko 75% środków kwalifikowanych na potrzeby budowy sieci światłowodowej FTTH oraz rozwoju usług dostępu do Internetu szerokopasmowego. Pozyskane dofinansowanie umożliwi realizację 7 projektów na terenie obszarów: Rybnickiego, Katowicko-Tyskiego, Oświęcimskiego, Krakowskiego – część A, Tarnowskiego – część B, Wałbrzyskiego – część A i B oraz Sosnowieckiego.

Uczestnicząc w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, TAURON przyczynia się do likwidacji białych plam (miejsc, w których Internet nie jest dostępny wcale lub jakość sygnału nie pozwala na efektywne użytkowanie) na światłowodowej mapie Polski. Pod koniec 2018 roku, spółka TAURON Obsługa Klienta ogłosiła postępowanie, w efekcie którego wyłonieni zostali wykonawcy generalni dla wszystkich obszarów, na których TAURON będzie prowadził prace. W ramach realizowanej inwestycji, TAURON planuje wybudować 259 węzłów dostępowych sieci szerokopasmowej, zapewniając dostęp do szybkiego Internetu ponad 102 tysiącom gospodarstw domowych oraz 601 placówkom edukacyjnym. W drugim kwartale 2020 roku, TAURON Obsługa Klienta poszerzy swoją ofertę o nowe usługi, zapewniając: połączenie sieci w trybie liniowym, usługę dostępu do podbudowy słupowej, wież i masztów, usługę BSA, połączenie sieci w trybie kolokacji, LLU i VULA,(dzierżawiona lokalna pętla abonencka) oraz kanały transmisyjne o przepustowości 100Mb/s, 1Gb/s i 10Gb/s, w oparciu o nowobudowaną sieć DWDM/MPLS. Spółka planuje zwiększyć dostępność swojej infrastruktury dla Operatorów Telekomunikacyjnych, udostępniając informację o zasięgu sieci TAURONA za pomocą dedykowanej strony internetowej

źródło: Tauron