Najem telefonów – informacje UOKiK

Najem telefonów – informacje UOKiK.
– Konsumencie, uważaj na firmy, które oferują najem zamiast sprzedaży sprzętu elektronicznego.
– UOKiK otrzymuje skargi na sklepy, które mogą w niedostatecznie czytelny sposób informować o charakterze zawieranej z konsumentem umowy – czy jest to sprzedaż, czy najem sprzętu elektronicznego.
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają sygnały od konsumentów dotyczące działalności podmiotów oferujących elektronikę: bestcena.pl oraz dragonist.pl. Dotyczą stosowania niedozwolonych postanowień umownych oraz możliwości wprowadzania w błąd co do charakteru zawieranej umowy – czyli wynajęcia sprzętu elektronicznego, a nie sprzedaży. W powyższych przypadkach sprzedawcami są podmioty mające siedzibę w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Oferują m.in. najem telefonów. – Uważajmy na podmioty, które wynajmują sprzęt zamiast zawierać z nami umowę jego sprzedaży. UOKiK przeanalizuje regulaminy i zasady działania wymienionych powyżej sklepów internetowych – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. W przypadku najmu konsument stanie się właścicielem telefonu dopiero, gdy zdecyduje się go wykupić. Problemy może powodować to, że nie wiadomo m.in. jak zachowa się firma wynajmująca, gdy sprzęt zostanie uszkodzony lub skradziony. Urząd radzi, aby konsumenci dokładnie zapoznali się z regulaminem przed złożeniem zamówienia i uważnie przeczytali informacje pojawiające się podczas zakupu. Naszą uwagę powinny wzbudzić informacje o tym, że konsument staje się np. “najemcą” telefonu lub płaci “czynsz”, a nie uiszcza cenę zakupu. Przypominamy, że bezpłatną pomoc dla konsumentów świadczą rzecznicy konsumentów, organizacje konsumenckie oraz Inspekcja Handlowa.
Wejdź na https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php, a dowiesz się, gdzie w twoim mieście znajdziesz pomoc prawną.

źródło: UOKiK