Rejestr Urządzeń UKE – aktualizacja 20 lutego 2020 r.

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano odświeżone arkusze “Rejestru Urządzeń”, w przypadku których operatorzy zostali zwolnieni z konieczności wniesienia opłaty za używanie urządzeń radiowych. Najnowszy arkusz, z 20 lutego br. zawiera informacje o 112 lokalizacjach stacji bazowych Play
arkusz Rejestr Urządzeń

źródło: UKE