Bank BNP Paribas współorganizatorem zielonych obligacji Cyfrowego Polsatu

Bank BNP Paribas współorganizatorem zielonych obligacji Cyfrowego Polsatu. Bank BNP Paribas pełnił rolę współorganizatora i współprowadzącego księgę popytu emisji zielonych obligacji Cyfrowego Polsatu. To pierwsza w Polsce zielona emisja obligacji korporacyjnych przeprowadzona przez podmiot niefinansowy. Cyfrowy Polsat, jeden z wiodących graczy sektora TMT w Polsce, wyemitował 7-letnie obligacje serii C o wartości 1 miliarda złotych. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie zrównoważonych projektów spółki podnoszących efektywność energetyczną i zmniejszających ślad węglowy. Obligacje serii C zostały wycenione na poziomie WIBOR6M+165pb, co oznacza obniżenie kosztu finansowania Spółki o 10pb w stosunku do emisji obligacji serii B o tym samym tenorze wyemitowanych w kwietniu 2019 r. Obligacje oferowane były wyłącznie inwestorom kwalifikowanym, w trybie emisji publicznej wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu. Nabywcami obligacji byli krajowi oraz zagraniczni inwestorzy instytucjonalni, w tym banki, fundusze inwestycyjne oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Wśród inwestorów znalazł się Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął 20% łącznej wartości emisji. W lutym 2020 roku obligacje wprowadzone zostały do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Cyfrowy Polsat jest pierwszą spółką z sektora niefinansowego, która wyemitowała zielone obligacje na rynku polskim. Emisja otrzymała certyfikat zgodności z Green Bond Principles 2018 poświadczony przez firmę ekspercką Sustainalytics.

żródło: BNP Paribas Bank