Play: nowe miejscowości z zasięgiem macierzystym operatora

We wczorajszym dniu Play poinformował o kolejnych miejscowościach powyżej 1000 mieszkańców, objętych macierzystym zasięgiem operatora.
Lista wygląda jak niżej, gdzie kolejne kolumny tabeli oznaczają kolejno: nazwę miejscowości, gminę oraz województwo. Według Play, na dzień dzisiejszy operator obejmuje zasięgiem macierzystym 2463 miejscowości powyżej 1000 mieszkańców, z tego 391 to miasta powyżej 10.000 mieszkańców. Z tego samego komunikatu możemy dowiedzieć się, że dostęp do sygnału sieci zagregowanej mają 1903 miejscowości powyżej tysiąca mieszkańców, z czego 384 to miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Przypomnijmy, wedle oficjalnych danych na koniec 2019 roku pracowało łącznie 7.868 stacji Play
Tabela, o której mowa wyżej:

źródło: Play