Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. 12 marca 2020 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) polegającej na zmianie zapisów w:
– Części I Ogólnej Rozdział 9 pkt 9.8 “Opłaty związane z utrzymaniem wirtualnego kanału (VC) i zapewnieniem transmisji w VC”, ppkt 9.8.1 „Utrzymanie portu abonenckiego na porcie 1 GE dla poziomu dostępu OLT”, tabeli nr 506, tabeli nr 507, tabeli nr 508,
– Części I Ogólnej Rozdział 9 pkt 9.9 “Opłaty związane z Łączem Abonenckim” poprzez wprowadzenie dwóch opłat cyklicznych za Utrzymanie Łącza Abonenckiego w technologii światłowodowej xPON(FTTH) Usługi BSA dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.
Konsultacje potrwają 30 dni.
Zgodnie z projektem decyzji Prezes UKE postanowił zaakceptować propozycję przedstawioną przez Orange i zatwierdził zmianę Oferty SOR w zakresie wskazanym w sentencji decyzji. Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku. Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: “Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WORK.6082.12.2019”.  Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie
projekt Decyzji Prezesa UKE

żródło: UKE