Zmiany w zarządzie Inea

Zmiany w zarządzie Inea. Eugeniusz Grzybek, współtwórca INEA, podjął decyzję o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu spółki. Pozostanie w niej jednak obecny, służąc wsparciem i wiedzą merytoryczną. Zarząd INEA tworzyć będą: Michał Bartkowiak oraz Marta Wojciechowska i Piotr Sujecki. Eugeniusz Grzybek razem z Januszem Kosińskim współtworzył INEA, a od 2005 roku pełnił w niej funkcję Członka Zarządu ds. Techniki. Rolę tę będzie sprawował tylko do 1 lipca 2020 roku. Nie jest to jednak koniec współpracy Eugeniusza Grzybka ze spółką – będzie on pełnił funkcję doradczą w INEA, służąc wsparciem merytorycznym. – INEA wkracza w zupełnie nowy etap w swojej historii. Takie przełomowe chwile są dobrymi momentem na zmiany, nie tylko zawodowe, ale też prywatne. Stąd właśnie moja decyzja o rezygnacji z Zarządu INEA. Chciałbym przede wszystkim pogratulować Michałowi, Marcie i Piotrowi zaangażowania oraz odwagi, jaką kierują się w zarządzaniu INEA. W miarę możliwości będę oczywiście nadal wspierał jej działania swoim doświadczeniem i wiedzą – komentuje swoją decyzję Eugeniusz Grzybek, Członek Zarządu ds. Techniki INEA S.A. – W imieniu całego Zarządu INEA chciałbym podziękować Eugeniuszowi za wielkoletnią współpracę. Jesteśmy świadomi tego, że przed nami niełatwy, pełen wyzwań rok, dlatego nadal mocno liczymy na jego wsparcie oraz na to, że będziemy mogli korzystać z ogromnej wiedzy i doświadczenia Eugeniusza – komentuje zmianę Michał Bartkowiak, Prezes INEA S.A. Pozostały skład Zarządu INEA nie ulegnie zmianie i poza Prezesem – Michałem Bartkowiakiem tworzą go: Marta Wojciechowska i Piotr Sujecki. Marta Wojciechowska odpowiada w INEA za całokształt spraw prawnych, compliance, dział ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwo oraz EHS. Piotr Sujecki odpowiedzialny jest z kolei za księgowość, skarbiec, kontroling, a także zakupy operacyjne i HR.

źródło: INEA