Piotr Wieczorkiewicz nowym Członkiem Zarządu NEXERY

Piotr Wieczorkiewicz nowym Członkiem Zarządu NEXERY. Z dniem 1 kwietnia br. Piotr Wieczorkiewicz obejmie stanowisko Członka Zarządu ds. Operacji w zarządzie NEXERY. Do jego zadań będzie należał nadzór nad budową i utrzymaniem sieci oraz realizowanych na niej operacji biznesowych – w tym podłączeń abonentów operatorów detalicznych. Będzie również odpowiedzialny za działania i rozwój platform, a także systemów IT funkcjonujących w NEXERZE. Piotr Wieczorkiewicz posiada 20-letnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej. Swoją karierę rozpoczął w Crowley Data Poland, gdzie pełnił m.in. funkcję Dyrektora Operacyjnego (Chief Operating Officer COO) i Wiceprezesa Zarządu. Następnie w GTS Polska jako COO, był odpowiedzialny za budowę i rozwój sieci oraz techniczną obsługę klientów biznesowych. Po akwizycji grupy GTS CE przez Deutsche Telekom w 2015 roku zajmował się integracją sieci GTS i T-Mobile w Polsce, a następnie budową i działaniem Departamentu Dostępu dla Biznesu (Business Access), projektującego i realizującego projekty dla klientów z segmentu B2B oraz Publicznego. Przez ostatnie 24 miesiące, Piotr Wieczorkiewicz jako Doradca Zarządu był odpowiedzialny za wdrożenie platformy umożliwiającej włączenie usług konwergentnych do portfolio T-Mobile. Nowy Członek Zarządu NEXERY jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej i Executive MBA na Akademii im. Leona Koźmińskiego. – Dołączenie do zespołu NEXERY daje mi szansę na wzięcie udziału w jednym z największych przedsięwzięć telekomunikacyjnych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, zarówno pod względem skali inwestycji jak i jej wpływu na rozwój polskiego społeczeństwa. Budowa sieci światłowodowej na terenach, na których do tej pory komercyjnie nikomu nie opłacało się jej tworzyć, to szansa dla wszystkich. Nadeszła era współdzielenia infrastruktury i współpracy pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi. Jestem przekonany, że w takich warunkach projekt NEXERY odniesie sukces. To będzie duże wyzwanie i wspaniała przygoda – mówi Piotr Wieczorkiewicz. – Z radością i dużymi oczekiwaniami witamy Piotra Wieczorkiewicza, jako Członka Zarządu ds. Operacji w naszym zespole. Jestem przekonany, że jego doświadczenie i zaangażowanie pozwoli nam jeszcze sprawniej i skuteczniej realizować nasze cele biznesowe, ale też naszą misję. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz otwieranie społecznościom lokalnym nowych możliwości, które podniosą jakość życia, usprawnią pracę i ułatwią funkcjonowanie biznesu, to bardzo istotne cele, które będziemy mogli zrealizować dzięki jak najszybszemu powstaniu naszej sieci – komentuje Jacek Wiśniewski, Prezes NEXERY. NEXERA to pierwszy w Polsce wyłącznie hurtowy operator światłowodowej sieci dostępowej o dużej skali. Firma realizuje ważny dla Polski projekt infrastrukturalny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), który ma na celu wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu. NEXERA zajmuje się budową i zarządzaniem światłowodową siecią dostępową w czterech Regionach Polski: Łódzkim, Świętokrzyskim, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz Regionie Warmii i Mazur. – Cieszymy się, że Piotr Wieczorkiewicz wesprze nas swoją bogatą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Nasz wzmocniony zespół zarządzający jeszcze lepiej poradzi sobie z wyzwaniem, jakim jest zapewnienie stabilnego, szybkiego dostępu do internetu jak największej liczbie gospodarstw, szkół, instytucji i firm – mówi Andy Matthews, Infracapital Greenfield Managing Director, Przewodniczący Rady Nadzorczej NEXERY. – NEXERA zyskała kolejnego doświadczonego i wysoce kompetentnego członka zarządu. Jestem pewien, że jego świeże spojrzenie na proces budowy i funkcjonowania sieci przyczyni się do sukcesów NEXERY w Regionach objętych programem POPC – dodaje Stef van Aarle, Senior Vice President Services, Fixed Networks, Nokia, Członek Rady Nadzorczej NEXERY. Do 2021 r. do światłowodowej sieci NEXERY podłączonych będzie ponad 670 tys. gospodarstw domowych oraz prawie 3 tys. szkół i jednostek oświatowych z 14 obszarów zlokalizowanych w centralnej i północno-wschodniej Polsce. Szkoły oraz jednostki oświatowe znajdujące się w zasięgu sieci NEXERY mają zagwarantowane łącze o minimalnej prędkości 100Mb/s, z którego mogą korzystać bezpłatnie.

źródło: Nexera