UKE: Wnioski o wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej

Wnioski o wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej udostępnia treść wniosków o wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Działając na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1467), Prezes UKE udostępnia treść wniosków o wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, bez ujawniania danych podmiotów, które złożyły wnioski. Prezes UKE niezwłocznie, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu do złożenia ofert wstępnych w aukcji, udostępni na stronie podmiotowej BIP UKE wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej. Wyjaśnienie będzie wiążące dla uczestników aukcji.
Treść nadesłanych wniosków znajduje się poniżej w załącznikach.
Wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści_DA – 1,1 MB plik PDF
Wniosek nr 2 o wyjaśnienie treści_DA – 1,3 MB plik PDF
Wniosek nr 3 o wyjaśnienie treści_DA – 1,1 MB plik PDF
Wniosek nr 4 o wyjaśnienie treści_DA – 945 KB plik PDF

źródło: UKE