Fiberhost ogłasza ofertę hurtową na POPC3

Fiberhost ogłasza ofertę hurtową na POPC3. Prezes UKE zatwierdził, przedstawione przez INEA, warunki dostępu hurtowego do sieci światłowodowych budowanych w ramach trzeciego konkursu POPC. Sieci te będą udostępniane lokalnym i ogólnopolskim dostawcom usług pod marką Fiberhost. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zatwierdził, przedstawione przez INEA, warunki dostępu hurtowego do nowoczesnych sieci światłowodowych wybudowanych przez spółki FIBEE I oraz FIBEE IV w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). INEA podpisała ze spółkami FIBEE umowę na operowanie na tych sieciach i będzie udostępniała je zainteresowanym podmiotom pod nową marką – Fiberhost. Dziś na stronie internetowej www.fiberhost.com opublikowana została oferta hurtowa na dostęp do tych sieci. Zawsze wiedzieliśmy, że budowa sieci światłowodowych i ich udostępnianie wszystkim zainteresowanym podmiotom jest ważnym elementem rozwoju regionów, w których inwestujemy. Obecnie nabiera ona nowego, jeszcze większego znaczenia. Dostęp do Internetu to dzisiaj często jedyna szansa na kontakt z bliskimi, zdalną pracę, dostęp do rozrywki czy możliwość zrobienia zakupów. Czujemy więc ogromną odpowiedzialność po naszej stronie. Jestem przekonany, że oferta ramowa, którą dzisiaj publikujemy spotka się z dużym zainteresowaniem ogólnopolskich i lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Jest ona zgodna z rekomendacjami UKE i stanowi ważny krok w budowie ogólnopolskich standardów otwartego dostępu do sieci światłowodowych – komentuje publikację oferty Michał Bartkowiak, Prezes INEA S.A. INEA jest jednym z pierwszych operatorów, który opublikował dedykowaną ofertę ramową dla sieci światłowodowych wybudowanych w ramach trzeciego konkursu POPC. Szczegóły współpracy oraz propozycja umowy udostępniane są zainteresowanym podmiotom.

źródło: Inea