Orange: Przedłużamy promocję „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + 15 GB na próbę”

Przedłużamy promocję „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + 15 GB na próbę”. Po raz kolejny przedłużamy akcję promocyjną „-50% na próbę”, tym razem bez ograniczenia czasowego. W czasie trwania promocji, każdy klient Orange na kartę może włączyć usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 15 GB” na 31 dni w cenie obniżonej z 30 zł na 15 zł.
Jak włączyć „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich+15 GB”
Jeśli chcecie aktywować usługę promocyjną, możecie to zrobić tylko przez komendy SMS.

Wariant usługi Cena aktywacji Cena odnowienia co 31 dni Bezpłatny SMS
Jednorazowa 15 zł nie dotyczy START pod 815
Odnawialna 15 zł 30 zł CYKL pod 816

Korzystaj bez limitu, pod pewnymi warunkami
Jakie są ograniczenia promocji? W każdym z wariantów usługę można włączyć tylko raz w okresie jej trwania. Usługa promocyjna jest dostępna dla klientów Orange na kartę, z wyjątkiem użytkowników taryfy „Zawsze bez limitu”. Nie ma znaczenia historia aktywacji usług „bez limitu” w przeszłości. Liczbę pozostałych GB oraz ważność aktywnej usługi można sprawdzić wysyłając SMS o treści ILE pod numer 630 (koszt SMS w Orange). Z promocji nie mogą skorzystać numery, które włączyły „-50% na próbę” w okresie styczeń – marzec 2020. Uwaga: jeśli korzystacie już z usługi „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich+pakiet GB” i włączycie usługę promocyjną, spowoduje to automatyczne wyłączenie dotychczasowej usługi oraz utratę zgromadzonych GB. Szczegóły w regulaminie: Regulamin usługi promocyjnej „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + 15GB na próbę”
Promocja potrwa do odwołania.

źródło: Orange