UKE: aktualizacja arkuszy Rejestr Urządzeń

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane wykazy bazy Rejestru Urządzeń, dla których decyzją Prezesa UKE podmioty korzystające z częstotliwości radiowych zostały zwolnione z konieczności uzyskania Pozwolenia radiowego. Data bieżących wykazów, to 2 kwietnia 2020 r.
Arkusze:
2020-04-02_2016-2017 – 12,2 MB plik XLSX
2020-04-02_2018 – 29,7 MB plik XLSX
2020-04-02_2019 – 21,2 MB plik XLSX
2020-04-02_2020 – 4,1 MB plik XLSX

źródło: UKE