Rusza ogólnopolska wyszukiwarka usług cyfrowych na otwartych sieciach FTTH – GETFIBRE

Rusza ogólnopolska wyszukiwarka usług cyfrowych na otwartych sieciach FTTH – GETFIBRE. GetFibre, to ogólnopolska wyszukiwarka adresów znajdujących się w zasięgu otwartej sieci światłowodowej. Dzięki niej można sprawdzić, czy dana lokalizacja ma aktualnie dostęp do światłowodu lub będzie objęta projektem budowy sieci FTTH. Do tego projektu zaproszeni są ogólnopolscy oraz lokalni operatorzy otwartych sieci światłowodowych. GetFibre to ogólnopolska wyszukiwarka umożliwiająca sprawdzenie, czy dane gospodarstwo domowe znajduje się w zasięgu sieci światłowodowej, a jeśli tak z oferty jakich dostawców usług mogą skorzystać jego mieszkańcy. W przypadku lokalizacji, które nie są jeszcze objęte zasięgiem sieci FTTH możliwe jest sprawdzenie, czy dany adres został przewidziany w planach operatora i jaki jest aktualny status tej inwestycji oraz orientacyjny termin realizacji. Dodatkowo, na stronie getfibre.pl można zostawić swój adres mailowy na bieżąco i otrzymywać informacje o zmianie statusu inwestycji realizowanej w danej lokalizacji. Rozwój rynku otwartych sieci światłowodowych jest bardzo ważny. Naszym celem jest jego wspieranie poprzez współpracę ze wszystkimi operatorami takich sieci. Dzisiaj udostępniamy otwartą wyszukiwarkę usług światłowodowych tym właśnie firmom, a także mieszkańcom terenów, na których powstały już takie sieci lub na których planowana jest ich budowa. Wypracowaliśmy prosty standard współpracy i wymiany danych z operatorami sieci pod neutralną marką Getfibre. Startujemy z zasięgiem blisko miliona adresów, które znajdują się na terenie działania naszej nowej marki Fiberhost. Naszą ambicją jest objęcie zasięgiem wyszukiwarki obszarów otwartych sieci w całej Polsce, dlatego zapraszamy do współpracy zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych operatorów. Chcemy, aby usługi światłowodowe były dostępne dla jak największej liczby mieszkańców naszego kraju – komentuje uruchomienie wyszukiwarki getfibre.pl Michał Bartkowiak, Prezes INEA S.A. Wyszukiwarka może być także wykorzystywana przez wszystkich beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) do wymiany informacji z mieszkańcami terenów, na których planowane lub realizowane są inwestycje. Dzięki temu możliwa jest zdecydowana poprawa komunikacji z mieszkańcami i jednoczesne wygenerowanie oszczędności dla beneficjentów POPC. Wszyscy operatorzy zainteresowani przyłączeniem się do tego projektu proszeni są o kontakt: wspolpraca@getfibre.pl

źródło: Inea