Wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz (część 2)

Wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz (część 2). Wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Działając na podstawie § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1467), w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści dokumentacji przedstawiam poniżej drugą część wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz (dalej „dokumentacja”).
Poniżej przedstawiono wyjaśnienia do wniosków dotyczących:
1. Wyjaśnień pojęć i skrótów zawartych w dokumentacji;
2. Rozdziału 5 dokumentacji „Aukcja próbna”;
3. Rozdziału 6 dokumentacji „Etap II aukcji”.
– Treści wniosków o wyjaśnienia treści dokumentacji zostały opublikowane na stronie BIP UKE pod tym adresem.
– Pierwsza część wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji została opublikowane na stronie BIP UKE pod tym adresem.
wyjaśnienie dokumentacji aukcyjnej, część 2