Ericsson przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 roku

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 roku
Podsumowanie pierwszego kwartału:
– Sprzedaż wyniosła 49,8 (48,9) mld SEK. Spadek skorygowany o różnice kursowe wyniósł 2%.
– Pandemia wywołana przez Covid-19 miała ograniczony wpływ na przychody operacyjne i przepływy pieniężne w pierwszym kwartale.
– Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych poprawiła się do 40,4% (38,5%). Marża brutto poprawiła w ujęciu kwartał do kwartału we wszystkich segmentach.
– Zysk operacyjny bez kosztów restrukturyzacji wyniósł 4,6 mld SEK (9,3% marży operacyjnej). Przychody operacyjne z pierwszego kwartału 2019 r., z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji i pozycji mających wpływ na porównywalność, wyniosły 3,5 mld SEK (7,2% marży operacyjnej).
– Sprzedaż w segmenecie Networks, skorygowana o różnice kursowe była płaska r/r, a marża operacyjna poprawiła się do 16,6% (16,3%).
– Dochód operacyjny w dziale Digital Services wyniósł -1,4 (-1,8) mld SEK. Poprawa marży brutto spowodowana jest głównie wyższą sprzedażą oprogramowania. Sprzedaż skorygowana o różnice kursowe spadła do -9% ze względu na niższą sprzedaż usług i starszego sprzętu oraz przez negatywny wpływ Covid-19.
– Zysk netto wyniósł 2,3 (2,4) mld SEK.
– Wolne środki pieniężne przed fuzjami wyniosły 2,3 (3,5) mld SEK z dalszym umacnianiem pozycji gotówkowej netto do 38,4 mld SEK od 34,5 mld SEK w IV kwartale 2019 r.

SEK b. Q1
2020
Q1
2019
YoY
change
Q4
2019
QoQ
change
Net sales 49.8 48.9 2% 66.4 -25%
 Sales growth adj. for comparable units and currency  –  –  -2% –  – 
Gross margin 39.8% 38.4% 36.8%
Gross margin excluding restructuring charges  40.4% 38.5% –  37.1% – 
Operating income 4.3 4.9 -12% 6.1 -30%
Operating margin 8.7% 10.0% 9.2%
Operating income excl. restr. charges & items affecting comparability in 2019[1]  4.6 3.5 30% 6.0 -23%
Operating margin excl. restr. charges & items affecting comparability in 2019[1]  9.3% 7.2% –  9.0% – 
Net income 2.3 2.4 -5% 4.5 -49%
EPS diluted, SEK 0.65 0.70 -7% 1.33 -51%
Free cash flow before M&A 2.3 3.5 -33% -1.9
Net cash, end of period 38.4 36.1 6% 34.5 11%

Pełny raport: wyniki Ericsson za I kwartał 2020 r.

źródło: Ericsson