Stacje Orange i Plusa w Jeleniej Górze przy ul. Romera 6 odchodzą do historii. Podobnie stacja BT20632 Plusa w Gliwicach

Ze względu na plany właścicieli obiektów do historii przechodzi stacja bazowa operatorów grupy Networks! oraz Plusa, która pracowała na maszcie Orange w Jeleniej Górze, przy ul. Romera 6. Właściciel masztu przeniósł stację na drugą stronę ulicy, jak wspominaliśmy we wcześniejszych informacjach. Właśnie dziś mogliśmy oglądać smutny moment, kiedy demontowano elementy stacji, więc niejako żegnała się z klientami obu grup. Kodowy numer stacji Plusa, to BT30123

Podobny los spotkał stację Plusa na przemysłowym budynku w Gliwicach, przy ul. Pszczyńskiej 206 (BT20632). Tu również demontowano anteny z obiektu. Czy stacja powróci na swoje miejsce po planowanym remoncie obiektu? – trudno powiedzieć

źródło: informacja własna