ZPP o 5G: ogromna szansa dla polskiej gospodarki, warunek rozwoju Przemysłu 4.0, konieczność w obliczu zmian wywołanych pandemią

ZPP o 5G: ogromna szansa dla polskiej gospodarki, warunek rozwoju Przemysłu 4.0, konieczność w obliczu zmian wywołanych pandemią. Postęp technologiczny, zwiększony popyt na usługi cyfrowe, w końcu trwałe zmiany w życiu społeczno-gospodarczym wywołane pandemią koronawirusa – to główne okoliczności wpływające na to, że 5G jest dla Polski nie tylko szansą na przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego, lecz wręcz koniecznością. Żeby w pełni wykorzystać dostępne możliwości, musimy tę technologię uruchomić skutecznie, szybko i bezpiecznie – to podstawowe wnioski z raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dot. szans i perspektyw związanych z wdrożeniem 5G w Polsce. Nie ulega wątpliwości, że do Internetu przenosi się coraz większa część aktywności społecznej i gospodarczej. Spośród 4,5 miliarda ludzi będących online, 300 milionów po raz pierwszy skorzystało z sieci w ciągu ostatniego roku – ruch staje się zatem coraz bardziej gęsty. Zmieniają się również modele korzystania z Sieci. O ile w 2010 roku zaledwie niespełna 40 proc. użytkowników telefonów komórkowych w Stanach Zjednoczonych wykorzystywała je do przeglądania Internetu, o tyle szacuje się że w 2025 roku 75 proc. użytkowników Internetu będzie korzystało z niego wyłącznie za pośrednictwem smartfonów. W obliczu tak dynamicznie zwiększającego się popytu, trudno dziwić się że obecnie dostępne technologie powoli wyczerpują swoje możliwości. Dodatkowo, użytkownicy Internetu oczekują coraz nowszych i powszechniej dostępnych usług, a przemysł bezustannie zmierza w kierunku digitalizacji i automatyzacji. Ostatecznie, pandemia koronawirusa spowodowała zmiany, zarówno w modelach świadczenia pracy, jak i w sposobie spędzania wolnego czasu, co dodatkowo przyczyniło się do zwiększenia ruchu w sieci. Odpowiedzią na wszystkie powyższe wyzwania wydaje się być wdrożenie standardu 5G. – Koronawirus sprawił, że zdecydowanie więcej czasu spędzamy w domu – twierdzi Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP – Niezależnie od tego, czy oglądamy w tym czasie seriale, czy uczestniczymy w służbowych wideokonferencjach, przyczyniamy się do wzrostu ruchu w Sieci. Dzięki swoim parametrom, sieć 5G umożliwi rozwój nowych usług i produktów, które w istotnym stopniu zmienią życie gospodarcze w Polsce. Pojazdy autonomiczne, internet rzeczy, rozszerzona lub wirtualna rzeczywistość, zdalne zarządzanie produkcją – powszechne wykorzystanie tych możliwości, które składają się na sygnalizowane już w przeszłości koncepcje Przemysłu 4.0, czy „czwartej rewolucji przemysłowej” byłyby niemożliwe bez przepustowości gwarantowanej przez 5G. – Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju to dokument, w którym bardzo wyraźnie zakreślono pożądany kierunek rozwoju polskiej gospodarki – mówi Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP – Ma się ona stać gospodarką opartą na wiedzy i wysokiej wartości dodanej. Osiągnięcie tego celu bez sprawnego wdrożenia sieci 5G wydaje się być niemożliwe. Eksperci Związku podkreślają w raporcie, że konieczne jest szybkie działanie. Inne państwa (zarówno europejskie, jak i azjatyckie) już podejmują istotne kroki. Wyścig o 5G ma charakter globalny. Powinniśmy zatem skupić się na wdrożeniu tego standardu w sposób skuteczny, szybki i bezpieczny. Zdaniem autorów raportu, aby to osiągnąć potrzebne jest zapewnienie swobodnej konkurencji w ramach wyboru dostawców infrastruktury, określenie restrykcyjnych technicznych standardów bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie systemu przed zależnością od jednego dostawcy. – Oczywiste jest, że 5G to bardzo duża szansa, ale w obecnej sytuacji szybkie uruchomienie tego standardu to już konieczność. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu i umożliwienie przedsiębiorcom oraz konsumentom korzystania z usług opartych na najnowszych technologiach to warunek naszego rozwoju – konkluduje Cezary Kaźmierczak.

źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców