Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WAP-5174-1/08 (265) – zakłócenia radiowe (Play)

Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WAP-5174-1/08 (265). 12 lutego 2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek P4 sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, o zmianę decyzji Prezesa UKE nr DZC-WAP-5174-1/08 (265) z dnia 9 grudnia 2008 r. sprostowanej postanowieniem Prezesa UKE nr DZC-WAP-5174-1/08 (274) z dnia 10 grudnia 2008 r. oraz postanowieniem Prezesa UKE nr DZC-WAP-5174-1/08 (394) z dnia 5 marca 2009 r., zmienionej decyzją Prezesa UKE nr DZC-WAP-5174-10/13 (20) z dnia 16 września 2014 r., która została uchylona w części decyzją Prezesa UKE nr DZC-WAP-5174-10/13 (26) z dnia 24 lutego 2015 r., oraz decyzją Prezesa UKE nr DZC.WAP.514.28.2018.6 z dnia 20 czerwca 2018 r., dokonującej na rzecz P4 rezerwacji częstotliwości z zakresów 880,1-885,1 MHz oraz 925,1-930,1 MHz poprzez usunięcie z pkt. I sentencji Decyzji ppkt. 8 w brzmieniu: „W przypadku zgłoszenia występowania zakłóceń w pracy sieci przez innego operatora i stwierdzenia przez Prezesa UKE występowania takich zakłóceń w pracującej sieci wykorzystującej sąsiednie kanały radiowe w celu zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej Prezes UKE w drodze decyzji może ograniczyć wobec P4 sp. z o.o. wykorzystanie kanału o numerze „999”. Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się co do tej zmiany, prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji DZC-WAP-5174-1/08 (265), lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

źródło: UKE