Stacja BT34554 Jelenia Góra Nowy Rynek – weryfikacja ul. Podchorążych

Jak wspominaliśmy we wcześniejszej informacji, Plus wybudował w Jeleniej Górze nową stację bazową, pod kodowym numerem BT34554. Pierwotną inwestycję, planowaną przy ul. Lwóweckiej ostatecznie zrealizowano przy Al. Jana Pawła II 21, na kominie EC, gdzie swoje stacje wcześniej uruchomili: Play oraz operatorzy z grupy Networks! Prezentujemy dane, związane z jakością i dostępnością sygnału sieci na odcinku od ul. Pijarskiej (śródmieście) do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy, przy ul. Podchorążych 15, gdzie operator posiada deficyt w dostępie do sygnału
Konkluzje:
1. stacja BT34554 na poziomie rozruchu roboczego pozytywnie zaskakuje w odniesieniu do segmentu LTE i byłoby znacząco lepiej, a być może nawet zgodnie z oczekiwaniami, pierwotnie wiązanymi z lokalizacją przy ul. Lwóweckiej, gdyby instalacje antenowe operatora zostały zainstalowane 2-3 metry wyżej
2. jeśli sektor trzeci LTE1800, o adresie PCI 442 zostanie docelowo uptiltowany lub poprawiony „mocowo” może się okazać, że nawet przy obecnej lokalizacji stacji zapewni ona dostęp do stabilnego sygnału LTE na zewnątrz budynków na sporej części obszaru, gdzie dotąd Plus miał kłopoty z jego stabilnością. Podobnie, sygnał może pojawić się w wielu miejscach wewnątrz budynków, gdzie wciąż go nie ma. Mowa o rejonie ulic: Lwówecka, Podchorążych, Płk. Kazimierskiego, Elewów i Kadetów.
3. w punkcie docelowym, gdzie prowadziliśmy nasze analizy wewnątrz budynku sygnału Plusa dziś nie ma
Na zewnątrz sytuacja wygląda, jak niżej (ul. Podchorążych 15):
a) współrzędne:

b) sygnał w trybie automatycznym przed wejściem do budynku:

c) sygnał sieci 3G (UMTS900) przed wejściem do budynku

d) sygnał sieci 2G (GSM900) przed wejściem do budynku

O ile w segmencie LTE sytuacja wygląda wzdłuż drogi, którą przemierzyliśmy pieszo konfiguracyjnie dobrze, bo w LTE zaimplementowano LTE900 i LTE1800, a w drodze handovery przebiegają logicznie, o tyle w segmencie 3G o logice możemy zapomnieć. Przez implementację wyłącznie UMTS900 terminal odbiera w drodze stacje losowe, nawet z odległości 2.5 kilometra, niepotrzebnie dociążając segment 3G na wspomnianych stacjach. Ze względu na brak w nowej stacji UMTS2100 niepotrzebnie dociążane są w paśmie priorytetowym 3G głównie sektory północne w stacjach BT33522 oraz BT34515. Gdyby UMTS2100 pojawił się zarówno w stacji BT33473, jak i w stacji BT34554, czyli najnowszej – sytuacja z obsługą terminala w drodze w tym segmencie wyglądałaby diametralnie inaczej
Wyniki speedtest w punkcie testowym, czyli przy ul. Podchorążych 15 (podkreślmy raz jeszcze – na zewnątrz):
a) tryb automatyczny


b) UMTS900

c) sieć GSM

Logi z trasy pieszej:
odcinek: ul. Pijarska – Mostowa – Grunwaldzka – Podchorążych – punkt docelowy (tryb automatycznego wyboru sieci)
odcinek powrotny (wymuszona sieć 2G/3G, zwracamy uwagę na częste serwowanie sygnału sieci przez północne sektory UMTS2100 w stacjach BT33522 oraz BT34515, ale również ze stacji BT33741, odległej od terminala o ponad 2 kilometry. Wszystko jest konsekwencją braku UMTS2100 w stacjach: BT34554 oraz BT33473)

źródło: informacja własna

Informacje powiązane:
1. stacje bazowe Plusa i operatorów grupy Networks! – stan na 3 czerwca 2020 r.
2. Plus uruchamia stację BT34554 w trybie roboczym
3. Plus rozpoczyna budowę nowej stacji bazowej w Jeleniej Górze, przy Al. Jana Pawła II 21