Enspirion, spółka-córka Energi powiększa zasięg działania sieci TETRA o domenę morską – na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej

Enspirion, spółka-córka Energi powiększa zasięg działania sieci TETRA o domenę morską – na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej. Dzięki temu poprawia się bezpieczeństwo i niezawodność cyfrowej łączności na południowym Bałtyku. Rozbudowa morskiej infrastruktury systemu TETRA jest ważna z uwagi na potrzeby firm zaangażowanych w morską energetykę wiatrową, między innymi PKN ORLEN oraz prowadzących badania i pomiary oraz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR). – Już dziś jesteśmy gotowi świadczyć usługi profesjonalnej łączności krytycznej TETRA na Bałtyku. Aktualny zasięg pokrywa znaczną część Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej, w tym obszar, na którym powstaną morskie farmy wiatrowe. Dla tych projektów, TETRA to nie tylko niezawodna cyfrowa łączność głosowa, ale również możliwość zarządzania i sterowania infrastrukturą, czy integracji z systemami klasy SCADA – komentuje Tomasz Lesiewicz, prezes Zarządu Enspiriona. Spółka Enspirion uruchomiła kolejną testową stację bazową w ramach sieci łączności radiowej w standardzie TETRA. Poprawia to komfort użytkowania radiotelefonów oraz niezawodność komunikacji. Stacja została zainstalowana na platformie wydobywczej Baltic Beta na Morzu Bałtyckim. Jej właścicielem jest spółka Lotos Petrobaltic, dla której Enspirion od kilkunastu miesięcy świadczy usługi łączności radiowej TETRA. Sieć łączności krytycznej TETRA została pierwotnie zbudowana przez Energę Operator jako system funkcjonujący na lądzie. Obecnie z powodzeniem stosowana jest także w łączności z obiektami pływającymi oraz platformami wydobywczymi, zapewniając zasięg do 55 km od linii brzegowej. Nowa zainstalowana stacja bazowa obejmuje swoim zasięgiem obszar o promieniu około 40 km (ok. 21 mil morskich) dookoła platformy i zapewnia alternatywną łączność radiową i telefoniczną dla statków czy pozostałych platform na Bałtyku.

Z łączności TETRA korzystają takie państwa jak Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, gdzie system zapewnia niezawodną komunikację z jednostkami pływającymi podczas bieżącej pracy, ale też w sytuacjach kryzysowych. Enspirion jest największym w Polsce agregatorem DSR (ang. Demand Side Response), czyli usługi dobrowolnego i czasowego obniżania przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesunięcia w czasie jej poboru w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Enspirion to także przedsiębiorstwem telekomunikacyjne i Operator Usługi Trankingowej Łączności Krytycznej opartej na sieci TETRA.
Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku
Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzaniedystrybucjęobrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem. Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

źródło: Energa S.A.