Śródmieście Jeleniej Góry nocą – testy speedtest

W zależności od okoliczności udaje nam się przeprowadzić losowe testy speedtest w różnych miejscach kraju. Dzisiejszej nocy (01:00), to śródmieście Jeleniej Góry.
Wyniki wyglądały dla poszczególnych operatorów jak niżej:
1. Play:

2. Orange:

3. T-Mobile:

4. Plus:

Porównując dane, związane z sieciami podmiotów z grupy Networks! widzimy ogromną różnicę między dwoma podmiotami w grupie. Wynika ona z parametryzacji sieci. W Orange terminal najczęściej wybierze stację, z zaimplementowanym pasmem LTE2600, która niekoniecznie jest zlokalizowana najbliższej terminala, w T-Mobile zaś – w większości jest to właśnie stacja terminalowi najbliższa. Tak było również i tym razem.
Przy okazji warto podkreślić poziom transmisji danych w sieci Plus. Takie wartości zdarzają się niezwykle rzadko. Oczywiście, w ciągu dnia wskazane wartości transmisji są diametralnie różne, choć w sieci T-Mobile ta różnica nie jest bardzo widoczna. Ekwiwalent powyżej 150 Mbps/s w Plusie, to wynik uruchomienia nowej stacji w ostatnim czasie (BT34554) i odciążenie od ruchu pierwszego sektora stacji BT33522. Ponieważ w najbliższym sąsiedztwie punktu pomiaru stacje Plusa posiadają jednorodne technologie LTE, przekłada się to także na jakość działania sieci

źródło: informacja własna

Materiał powiązany:
Stacje bazowe Plusa i operatorów grupy Networks! w Jeleniej Górze – stan na 3 czerwca 2020 r.