Jelenia Góra: transmisja danych w sieciach komórkowych cz. 1

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią rozpoczynamy publikację wyników pomiarów prędkości transmisji danych w stacji bazowych operatorów sieci komórkowych w Jeleniej Górze. Pomiary realizowaliśmy w bezpośrednim sąsiedztwie stacji. Współrzędne punktu pomiarowego można odczytać ze zrzutów ekranów aplikacji G-Nettrack Pro, które dołączamy do każdego z pomiarów. Pomiary były realizowane za pomocą mobilnej wersji aplikacji speedtest.net, przy użyciu terminala Xiaomi Mi9 (wsparcie agregacji 4 pasm) oraz dodatkowo, w przypadku sieci Plus – przy użyciu terminala Xiaomi Mi8, który wspiera agregację B3+B8 oraz B8+B3. Przypomnijmy dane ilościowe stacji bazowych w mieście:
1. grupa podmiotów Networks!: Orange oraz T-Mobile: 31 stacji każdego z operatorów. Żadna ze stacji nie pracuje z jednym pasmem LTE
2. Polkomtel (Plus): 25 stacji. Z łącznej liczby stacji 9 z nich pracuje wyłącznie z jednym pasmem LTE, z czego dwie posiadają tylko LTE1800, zaś 7 kolejnych tylko LTE900. Dodajmy, że z 25 stacji rozwiązania dziś już niepowszechne, to:
– jedna stacja oparta o split antenowy (BT34517)
– jedna, to instalacja dookólna w śródmieściu (BT33262)
Konkurencja takich rozwiązań nie posiada
3. Play: 16 stacji. Żadna ze stacji nie pracuje z jednym pasmem LTE
Dane, związane z pomiarami zaprezentujemy w odniesieniu geograficznym, rozpoczynając od lokalizacji stacji na wylocie z miasta do Wrocławia, poprzez największą dzielnicę “blokowiskową” Zabobrze, z zabudową bloków 10-piętrowych, gdzie mieszka około 30.000 mieszkańców, następnie centrum i kolejno dzielnice: Cieplice, Sobieszów oraz Jagniątków. Celem odniesienia potrzeb w zakresie ilości stacji przypominamy operatorom, że miasto jest rozciągnięte od wschodniej części (wyjazd do Wrocławia drogą krajową nr 3) po część południową (dzielnica Jagniątków) na długości 37 kilometrów, ze zróżnicowaną topografią. Pożądana, szacowana przez nas ilość stacji dla pokrycia każdej z dzielnic oraz śródmieścia wewnątrz budynków wynosi około 56 stacji, co oznacza, że żaden z operatorów obecnie nie jest w stanie zapewnić pokrycia wewnątrz budynków sygnałem swojej sieci. W wielu miejscach operatorzy czynią to zamiennie, co oznacza, że sygnał jednego operatora w danym obszarze jest, natomiast sygnału innego nie ma. W innym miejscu bywa odwrotnie. Są również takie obszary, gdzie sygnału sieci nie gwarantuje wewnątrz budynków żaden z operatorów.
Tak jest m.in.:

– w zdecydowanej części dzielnicy Goduszyn,
– przy biegu ulicy Cieplickiej od centrum dzielnicy (sąsiedztwo kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela) po granice z Osiedlem Orle (ul. Wita Stwosza – dzielnica Cieplice),
– przy ul. Ogińskiego, Moniuszki, Elsnera, Wiłkomirskiego na osiedlu Zabobrze
– przy ul. Krośnieńskiej i w jej sąsiedztwie (dzielnica Cieplice)
– w części biegu drogi krajowej nr 3 od Al. Jana Pawła II po sąsiedztwo z centrum dzielnicy Maciejowa, gdzie rozpoczyna się sygnał ze stacji na wieży kościoła przy ul. Wrocławskiej (Plus, operatorzy Networks!) oraz z masztu przy ul. Niećki (Play)
Prezentacja wyników pomiarów:
I. dzielnica Jelenia Góra Maciejowa:
1. wspólna lokalizacja stacji Plusa oraz operatorów Networks! (T-Mobile+Orange), ul. Wrocławska 76. Wieża kościoła
A. Orange:

B. T-Mobile:

C. Plus:

2. ul. Niećki. Stacja Play, wieża własna
. Odległość od stacji konkurentów przy ul. Wrocławskiej, to około 200 metrów. Przy najmłodszym operatorze warto dodać, że wraz z uruchomieniem sieci 5G w Karpaczu – wyłączono system agregacji pasm w stacjach w Jeleniej Górze i w sąsiedztwie. Terminal wybiera domyślnie najlepsze jakościowo pasmo w stacji bazowej

Ilość stacji operatorów w dzielnicy Maciejowa:
– Orange: 1
– T-Mobile: 1
– Plus: 1
– Play: 1

II. dzielnica Zabobrze
1. centrum handlowe “Galeria Sudecka”. Mikrokomórka. Stacja Orange i T-Mobile. Aleja Jana Pawła II 51
A. Orange:

B. T-Mobile:

2. Aleja Jana Pawła II 48. Stacja Plusa. Rurowy maszt własny

3. ul. Sygietyńskiego 8. Budynek Poczty Polskiej. Stacja operatorów Networks! oraz Play. T-Mobile oraz Orange posiadają zamontowaną infrastrukturę antenową na kontenerze technologicznym. Play poniżej na dachu budynku
Ponieważ tuż obok rozpoczęła się budowa nowego budynku handlowego, który stanowi naturalną przeszkodę dla propagacji sygnału na sektorze zachodnim stacji – operatorom sugerujemy analizę sytuacji, w tym docelowo przebudowę stacji i montaż anten kilka metrów wyżej
A. Orange:

B. T-Mobile:

C. Play:

4. Aleja Jana Pawła II 33. Strunobetonowy maszt T-Mobile
Stacja bazowa operatorów grupy Networks! (T-Mobile+Orange) oraz Play
A. Orange:

B. T-Mobile:
C. Play:

5. ul. Komedy-Trzcińskiego 2. Dach bloku 10-piętrowego. Lokalizacja stacji operatorów Networks! (T-Mobile+Orange)
A. Orange:

B. T-Mobile:
6. Komedy-Trzcińskiego 10. Dach bloku 10-piętrowego. Stacja Play
7. ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego. Stacja Plusa

8. ul. Wiejska 29. Metalowy komin. Stacja podmiotów Networks! (T-Mobile+Orange)
A. Orange:

B. T-Mobile:

Ilość stacji bazowych operatorów w dzielnicy “blokowiskowej” Zabobrze:
– Orange: 5, w tym mikrokomórka w centrum handlowym
– T-Mobile: 5, w tym mikrokomórka w centrum handlowym
– Plus: 2
– Play: 3

III. dworzec PKP Jelenia Góra Główna oraz sąsiedztwo obwodnicy południowej
1. ul. W. Pola 8. Minimaszt na niskim dachu drukarni “Art-Service”.
Stacja Plusa wyłącznie z LTE900

2. ul. W. Pola 8. Komin. Stacja podmiotów Networks! (T-Mobile+Orange)
A. Orange:

B. T-Mobile:

3. ul. Waryńskiego 10. Wieża ciśnień. Stacja Play

4. ul. W. Pola 31. Maszt Polkomtel. Stacja Plusa (właściciela obiektu) oraz podmiotów z grupy Networks! (T-Mobile+Orange)
A. Plus:

B. Orange:

B. T-Mobile:

5. ul. 1-go Maja 76. Dach budynku biurowego. Stacja podmiotów Networks! (T-Mobile+Orange)
A. Orange:

B. T-Mobile:

Ilość stacji bazowych operatorów w sąsiedztwie dworca kolejowego PKP Jelenia Góra Główna i obwodnicy południowej:
– Orange: 3
– T-Mobile: 3
– Plus: 2
– Play: 1

Dane, związane z pomiarami w kolejnych punktach miasta zaprezentujemy w następnych informacjach

źródło: informacja własna

Informacja powiązana:
testy transmisji danych operatorów sieci w Jeleniej Górze