Play: ruszyła stacja Dębowy Gaj w województwie dolnośląskim

W dniu 4. sierpnia br. pisaliśmy o stacji bazowej Play, na pograniczu miejscowości: Dębowy Gaj, Mojesz oraz Pławna Dolna. Stacja, o której mowa została wybudowana ponad rok temu i do dnia, w którym powstał nasz materiał nie została uruchomiona. Ponieważ jest to obszar deficytowy w dostępny sygnał sieci – klienci często o tę stację pytali w mailach pod nasz adres. Choć operator stwierdził w przesłanych wyjaśnieniach, że taki status nie wynika z jego zaniedbań, a wina leży po stronie dostawcy energii elektrycznej – dosłownie moment po naszych doniesieniach i interwencji w centrali operatora stacja ruszyła. Taka sytuacja może tylko cieszyć, a my żywimy nadzieję, że rzeczywiście w sposób nadzwyczajny  dostęp do energii elektrycznej dla stacji w tak krótkim czasie został zapewniony
Jak działa stacja Dębowy Gaj?
Można powiedzieć, że nie rewelacyjnie. Na pograniczu miasta Lwówek Śląski i dojazdu do połowy miejscowości Mojesz sygnał Play albo gubimy albo operator korzysta z usług roamingu krajowego. Podobnie jest około pół kilometra od wjazdu do miejscowości Pławna Dolna od strony Mojesza aż po sąsiedztwo skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 297 z drogą w kierunku turystycznego miasta Lubomierz. Rozjazd znajduje się w Pławnej  Dolnej. Dużo lepiej sytuacja wygląda  na sektorze na wschód, gdzie sygnał jest rzeczywiście widoczny na uzasadnioną odległość. Reasumując, przypominamy P4, że w Pławnej Dolnej, na kościelnej wieży pracuje stacja Polkomtela. Można również z tej lokalizacji skorzystać, budując tu cztery sektory, spinając tym samym radiowo trzy stacje na obiektach własnych, tj.: Klecza, Pławna Górna oraz Dębowy Gaj. Natomiast od strony Lwówka Śląskiego, w południowej części tego powiatowego miasta bądź zaraz przy wjeździe do miejscowości Mojesz wskazane jest wybudowanie kolejnej stacji i dotyczy to nie tylko Play, ale każdego z operatorów. Jednocześnie w samym Lwówku Śląskim pracują dziś tylko dwie stacje Play. To zdecydowanie za mało. Warto byłoby pomyśleć o dokryciu centrum, zapewnieniu pokrycia sygnałem wjazdu od strony Jeleniej Góry, wyjazdu z miasta ulicą Gryfowską w kierunku Gryfowa Śląskiego oraz pokryciu dzielnicy Lwówek Śląski – Płakowice
Wracając do stacji Dębowy Gaj – dla tej inwestycji operatora duży plus!
Najmłodszy operator jako pierwszy spróbował dotrzeć do obszarów od lat przez konkurentów zaniedbanych. To teren Pogórza Kaczawskiego i Gór Kaczawskich, topograficznie złożony. Kolejną stacją w radiowym sąsiedztwie na wschód jest stacja w miejscowości Nowy Kościół. Tu konkurenci również mają problem. Ponieważ zarówno stacja Dębowy Gaj, jak i Nowy Kościół wymagają doparametryzowania mamy nadzieję, że obie stacje będą finalnie tak skonfigurowane, aby przejazd między jedną a drugą odbywał się bez przerw w dostępie do sygnału sieci macierzystej. Dziś wciąż tak jest, choć jest to około 1,5 km przejazdu z problemami. Dodajmy, że w łańcuchu stacji sąsiadujących jest jeszcze stacja Play w miejscowości Proboszczów, gdzie sygnału najstarszych graczy brak. Stacja w Proboszczowie pracuje jednak z bardzo wątpliwą jakością w odniesieniu do obszaru efektywnego pokrycia. Przy okazji inwestycji w Play i problemów konkurentów na Pogórzu Kaczawskim i w obszrze Gór Kaczawskich wskazujemy miejscowości z problemami z dostępem do sygnału sieci u konkurentów i dziś jeszcze wciąż w Play. Są nimi: Bełczyna, Radomiłowice, Górczyca, Sędziszowa, Sobota, Rząśnik, Sokołowiec, Twardocice, Lubiechowa, Dobków, Rzeszówek, Nowa Ziemia, Podgórki

źródło: informacja własna