Rozwiązania 5G Huawei pomyślnie przeszły test bezpieczeństwa GSMA NESAS

Rozwiązania 5G Huawei pomyślnie przeszły test bezpieczeństwa GSMA NESAS. Zarówno sprzęt sieci rdzeniowej, jak i bezprzewodowej 5G od Huawei (5G RAN gNodeB, 5G Core UDG, UDM, UNC, UPCF i LTE eNodeB) pomyślnie przeszedł weryfikację w ramach Schematu Zapewnienia Bezpieczeństwa Sprzętu Sieciowego (NESAS). GSMA NESAS to obiektywna metoda weryfikacji bezpieczeństwa sprzętu telekomunikacyjnego, dostarczająca rzetelnych informacji operatorom czy organom państwowym. NESAS to znormalizowany mechanizm oceny bezpieczeństwa cybernetycznego zdefiniowany wspólnie przez GSMA i 3GPP, przy współpracy z głównymi globalnymi operatorami, dostawcami, partnerami przemysłowymi i organami regulacyjnymi. Stanowi on ramy dla zapewnienia bezpieczeństwa w całej branży mobilnej, ułatwiając poprawę poziomu bezpieczeństwa. Jest to dobrowolny program, w ramach którego dostawcy sprzętu sieciowego poddają swój produkt i procesy związane z jego cyklem życia kompleksowemu audytowi bezpieczeństwa w odniesieniu do obecnie aktywnej wersji systemu NESAS i jej wymogów bezpieczeństwa. Podsumowujące sprawozdania z niezależnego audytu oceny NESAS można znaleźć na stronie:
https://www.gsma.com/security/nesas-participating-vendors/.
Schemat GSMA NESAS, który jest powszechnie akceptowany w branży telekomunikacyjnej, zapewnia, że dany sprzęt spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności sieci 5G. Zintegrowany proces oceny pozwala na uniknięcie fragmentarycznych ocen, a dzięki temu ogranicza koszty, przy jednoczesnej poprawie przejrzystości poziomów ochrony bezpieczeństwa w branży, poprzez uzyskanie widocznych i wymiernych wyników. NESAS obejmuje 20 kategorii oceny, określających wymogi bezpieczeństwa oraz ramy oceny dla procesów rozwoju produktów 5G i cyklu życia produktów. Dodatkowo wykorzystuje przypadki testów bezpieczeństwa określone przez 3GPP do oceny bezpieczeństwa sprzętu sieciowego. GSMA NESAS to najnowsze podejście do oceny bezpieczeństwa sieci komunikacji mobilnej. W erze 5G, NESAS zapewnia znormalizowaną i skuteczną ocenę bezpieczeństwa cybernetycznego, co pozwala zapewnić uczciwość. Ocena jest również cennym punktem odniesienia dla interesantów, takich jak operatorzy, sprzedawcy sprzętu, rządowe organy regulacyjne i dostawcy usług aplikacyjnych. Huawei zawsze koncentrował się na podejściu do cyberbezpieczeństwa opartym o kryteria techniczne. Dlatego witamy NESAS z pełnym wsparciem i gotowością współpracy.”
Devin Duan, szef 5G E2E Cybersecurity Marketing, Huawei
Zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest wspólnym celem dla Huawei, jego klientów, organów nadzoru i innych interesantów. W miarę postępującej cyfryzacji świata, zaufanie do cyberbezpieczeństwa stało się jednym z głównych globalnych problemów. Huawei uważa, że zaufanie musi opierać się na możliwych do zweryfikowania faktach, które z kolei powinny opierać się na wspólnych standardach. To skuteczny sposób na budowanie zaufania w erze cyfrowej, dlatego firma zdecydowała się na wspieranie GSMA i 3GPP w opracowywaniu globalnej, znormalizowanej oceny bezpieczeństwa, która w dużej mierze została przyjęta jako konsensus branżowy. NESAS promuje tę koncepcję i w związku z tym Huawei namawia do szerokiego przyjęcia NESAS przez całą branżę. Przed zdaniem schematu GSMA NESAS, Huawei zdał również test cyberbezpieczeństwa IMT-2020 (5G) Promotion Group. Specyfikacje testów są oparte na międzynarodowych normach 3GPP dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa 5G.

źródło: Huawei