Od śródmieścia Jeleniej Góry do turystycznych Borowic. Sygnał sieci komórkowych

Przejechaliśmy odcinek od śródmieścia Jeleniej Góry po turystyczne Borowice. Przypomnijmy, że Borowice, niemal sąsiadujące z Karpaczem, to nie tylko baza hotelowo-pensjonatowa i punkt wypadowy w Karkonosze, ale również miejsce dla miłośników kultury. Odbywają się tu bowiem coroczne spotkania poezji śpiewanej „Gitarą i Piórem”, a stałą ekspozycją jest lapońska wioska Kalevala, w której możemy zapoznać się ze zwyczajami i kulturą Finów oraz obszarów Laponii. Dzieci mogą mieć dodatkową atrakcję w postaci nakarmienia reniferów, zaś dorośli zobaczyć, jak wygląda prawdziwa, fińska sauna. Właśnie do lapońskiej wioski Kalevala dotarliśmy w dniu wczorajszym, przy okazji weryfikując dostęp do sieci każdego z operatorów. Dane w plikach logów opisano, jak niżej:
– czcionka standardowa: sygnał sieci LTE
– czcionka wytłuszczona: sygnał w segmentach: 2G i 3G
– czcionka wytłuszczona o kolorze czerwonym: przejazd bez sygnału sieci
Przy okazji mowy o Borowicach warto dodać, że w ostatnim czasie swoją stację uruchomił tu Play, czego skutkiem jest obecność w miejscowości, o której mówimy sygnału sieci dwóch operatorów: Play oraz Plusa, którego stacja pracuje w Borowicach od długiego czasu. Z przykrością stwierdzamy, że do Borowic wciąż nie dociera sygnał operatorów globalnych z grupy Networks!, tj.: T-Mobile oraz Orange. Będzie to widać w plikach logów. Będąc w temacie Borowic i dojazdu do lapońskiej wioski Kalevala nie sposób pominąć informacji, że jadąc do Borowic, w sąsiedztwie mijamy – również turystyczną – Przesiekę. Tu oprócz szlaków w góry i bazy pensjonatowej zaprasza również Ogród Japoński Siruvia. W Przesiece niestety nie ma stacji żadnego z operatorów. Na dachu schroniska „Odrodzenie” ponad miejscowością jest co prawda od ponad roku stacja Plusa (BT34634), ale jest zaprojektowana w sposób tak nielogiczny, że problemy z dostępem występują nie tylko wzdłuż szlaku od schroniska w kierunku Przesieki, ale nawet wewnątrz schroniska i w jego najbliższym otoczeniu. Rozumiemy bliskość granicy z Czechami, natomiast trudno zrozumieć brak stabilnego sygnału wewnątrz schroniska oraz brak dedykowanego sektora na azymut północny w kierunku centrum Przesieki, gdzie nie ma ani centymetra pogranicza, zaś turyści zasięgu muszą szukać na zasadzie „ręki podniesionej w górę”
Pliki:
od Jeleniej Góry do Borowic: sygnał Orange
od Jeleniej Góry do Borowic: sygnał T-Mobile
od Jeleniej Góy do Borowic: sygnał Plusa
od Jeleniej Góry do Borowic: sygnał Play
od Jeleniej Góry do Borowic: trasa przejazdu
Poza koniecznością wybudowania w Borowicach przez Orange oraz T-Mobile, każdy z najstarszych, trzech operatorów może znacząco poprawić sygnał na trasie przejazdu od Podgórzyna w kierunku Borowic. Co istotne – nie potrzeba wiele. Wystarczy rozbudowa stacji w miejscowości Podgórzyn, na maszcie Orange do czterech sektorów, z wyraźnym mechanicznym uptilt na azymucie w kierunku drogi do Borowic i Przesieki. Plus ma kolejne atrybuty (choć niewykorzystane), ponieważ posiada także stacje w miejscowości Sosnówka oraz na wieży Zamku „Chojnik”. W Sosnówce sugerujemy rozbudowę stacji do czterech sektorów z dedykowanym, uptiltowanym sektorem na południe (BT34535), zaś na wieży Zamku „Chojnik” (BT33739) sugerujemy rozbudowę stacji nie tylko do LTE1800, ale do pojawiających się coraz częściej większej ilości sektorów, z wyraźną dedykacją sektorów w kierunku południowym oraz południowo-wschodnim, pamiętając jednocześnie o rzetelnym uzupełnieniu pokrycia sygnałem ulicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, na odcinku łączącym dzielnice Sobieszów oraz Jagniątków. Podobne rozwiązanie powinno pojawić się w stacji Jagniątków (BT33742). Oczywiście, stacja w dzielnicy Jagniątków, przy ul. Narciarskiej powinna pracować również z pasmem wiodącym, tj. LTE1800. Obecnie, mało wydajne LTE900 spycha operatora w dzielnicy do niszy wydajnościowej. Wyraźnie zaznaczyć trzeba, że pośród prac, o których mowa bez zbędnej zwłoki należy poprawić to, co dziś można tylko nazwać stacją bazową, a mowa o stacji na dachu schroniska „Odrodzenie” w Karkonoszach. W tej postaci, to nie tylko techniczna kompromitacja Polkomtela, ale również „coś”, co w dużej mierze nie ma szans na inwestycyjny zwrot, ponieważ – jak zaznaczyliśmy wyżej – zasięg ze stacji nie jest nawet punktowy. Uważnie czytający bieżący materiał zwrócili zapewne uwagę na potencjał Plusa. Jak wskazaliśmy – on jak najbardziej jest – niestety w wyniku zaniedbań bądź nieprzemyślanych działań – takiego potencjału realnie nie stanowi i warto byłoby to zmienić
Testy speedtest:
1. Play:

2. Plus (w LTE pracuje tylko LTE900)

3. Orange i T-Mobile nie oferują w Borowicach dostępu do usług telekomunikacyjnych

źródło: informacja własna