UKE: PUE z funkcją zgłaszania zakłóceń radiowych, TV i w sieciach bezprzewodowych

PUE z funkcją zgłaszania zakłóceń. Od dziś zarejestrowani użytkownicy Platformy Usług Elektronicznych mogą za jej pośrednictwem zgłaszać występowanie zakłóceń utrudniających poprawny odbiór programów radiowych i telewizyjnych lub uniemożliwiających właściwe funkcjonowanie łączności bezprzewodowej.Platforma Usług Elektronicznych UKE pozwala na przesyłanie do urzędu drogą elektroniczną dokumentów takich jak wnioski, formularze, zapytania lub skargi. Funkcjonalność serwisu została właśnie rozszerzona o formularz, który umożliwia zgłoszenie występowania zakłóceń utrudniających poprawny odbiór programów radiowych i telewizyjnych lub uniemożliwiających dysponentowi/użytkownikowi częstotliwości radiowych właściwe funkcjonowanie łączności bezprzewodowej, sieci telekomunikacyjnych lub urządzeń sterowanych drogą radiową. Formularz jest skierowany do wszystkich użytkowników rynku telekomunikacyjnego, zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców.
Szczegóły w zakładce „zakłócenia” w Biuletynie Informacji Publicznej

źródło: UKE