Komunikat Play: środki na koncie prepaid

Play informuje klientów korespondencją mailową: Informujemy Cię, że 24 listopada 2020 r. usuwamy z naszych cenników, regulaminów i innych wzorców umów dotyczących oferty na kartę postanowienia, które przewidują przepadek niewykorzystanych środków z doładowań. Dotyczy to w szczególności poniższych postanowień, które są zawarte w Cennikach odpowiednich ofert:
– W przypadku niewykorzystania Pakietu Złotówek przed upływem Okresu ważności połączeń przychodzących niewykorzystana wartość Pakietu Złotówek zostaje anulowana i nie może być wykorzystana po kolejnym Doładowaniu konta.
– W przypadku niewykorzystania Pakietu Złotówek przed dezaktywacją konta niewykorzystana wartość Pakietu Złotówek zostanie anulowana.
– W przypadku niewykorzystania Pakietu Złotówek przed upływem Okresu ważności połączeń przychodzących niewykorzystana wartość Pakietu Złotówek zostaje anulowana.
– W przypadku niewykorzystania Pakietu Złotówek w Okresie ważności połączeń internetowych, niewykorzystana wartość Pakietu Złotówek nie zostaje anulowana i może być wykorzystana po ponownym Doładowaniu.
– Po upływie ostatniego dnia ważności konta Użytkownika konto Użytkownika ulega dezaktywacji, dalsze korzystanie z usług nie jest możliwe, a Pakiet Złotówek zostaje anulowany.
Zmiany nie dotyczą postanowień, które przewidują utratę środków promocyjnych, przyznanych ponad kwotę doładowania. Zmiana wynika z decyzji Prezesa UOKiK nr DOZIK 15/2020 z 25 września 2020 r. i dotyczy wszystkich ofert, które działają w oparciu o Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Użytkowników oraz Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu dla Użytkowników.
Ten list ma charakter informacyjny – nic nie musisz robić. Jeśli jednak nie akceptujesz powyższych zmian, to do 24 listopada 2020 r. możesz wypowiedzieć Umowę z tego powodu. Nie przysługuje nam wtedy prawo do żądania zwrotu ulgi (jeżeli została Ci przyznana przy zawarciu umowy).

źródło: Play