Ericsson przedstawia wyniki finansowe za trzeci kwartał 2020 roku

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za trzeci kwartał 2020 roku.
Podsumowanie trzeciego kwartału:
– Sprzedaż skorygowana o różnice kursowe wzrosła o 7% r/r, głównie dzięki sprzedaży technologii 5G w Chinach kontynentalnych. Zaraportowana sprzedaż wyniosła 57.5 (57.1) mld SEK.
– Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych poprawiła się do 43.2% (37.8%) we wszystkich działach. Zaraportowana marża brutto poprawiła się do 43.1% (37.7%).
– Zysk operacyjny bez kosztów restrukturyzacyjnych poprawił się do 9.0 mld SEK (15.6% marża operacyjna) z 6.5[1] mld SEK (11.4% marża operacyjna).
Zaraportowany zysk operacyjny wyniósł 8.6 (-4.2) mld SEK.
– Sprzedaż w dziale Networks wzrosła o 6% r/r, o 13% wzrosła sprzedaż w dziale Networks skorygowana o różnice kursowe. Marża operacyjna w dziale Networks, z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych, wyniosła 22.7% (18.4%).
– Zysk netto wyniósł 5.6 (-6.9) mld SEK.
– Wolne środki pieniężne bez transakcji M&A wyniosły 3.9 (4.5) mld SEK. Środki pieniężne netto na 30 sierpnia wyniosly 41.5 (37.4) mld SEK.
Pobierz pełny raport:

mld SEK Q3
2020
Q3
2019
k/k
zmiana
Q2
2020
k/k
zmiana
STY-SIER
2020
STY-SIER
2019
Sprzedaż netto 57.5 57.1 1% 55.6 3% 162.8 160.8
Wzrost sprzedaży skorygowany o różnice kursowe  –  –  7% –  –  –  – 
Marża brutto 43.1% 37.7% 37.6% 40.2% 37.5%
Zysk operacyjny (strata) 8.6 -4.2 3.9 124% 16.8 4.4
Marża operacyjna 15.0% -7.3% 6.9% 10.3% 2.8%
Zysk netto (strata) 5.6 -6.9 2.6 115% 10.4 -2.6
EPS diluted, SEK 1.61 -1.89 0.74 118% 3.00 -0.67
Wzrost marży bez opłat restrukturyzacyjnych 43.2% 37.8% –  38.2% –  40.7% 37.6%
Zysk operacyjny bez opłat restrukturyzacyjnych w roku 2019 9.0 6.5 38% 4.5 98% 18.1 13.9
Marża operacyjna bez opłat restrukturyzacyjnych w 2019 15.6% 11.4% –  8.2% –  11.1% 8.6%
Wolne środki pieniężne przed M&A 3.9 4.5 -12% 3.2 22% 9.5 9.5
Środki pieniężne netto na koniec kwartału 41.5 37.4 11% 37.5 11% 41.5 37.4

źródło: Ericsson