Testuj mechanizm monitorowania jakości internetu – do 2 listopada

Testuj mechanizm monitorowania jakości internetu – do 2 listopada. Ruszają skierowane do użytkowników testy nowej wersji aplikacji na komputery stacjonarne, która stanowi element mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu. Z uwagi na opóźnienie konkursu spowodowane pandemią COVID-19 testy potrwają do 2 listopada 2020 r. Publiczne testy poprzedziła weryfikacja mechanizmu przez zewnętrznego eksperta. Nowy mechanizm zastąpi obecny, którego okres certyfikacji upływa 30 listopada 2020 r.  Jego zadaniem jest zwiększania ochrony użytkowników i konkurencji między dostawcami w oparciu o jakość świadczonych usług. System pomiarowy przygotowuje wybrana w konkursie firma V-Speed sp. z o.o. System składa się z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne i aplikacji WEB. Dostępna będzie także aplikacja mobilna (działająca na Android oraz iOS), jednak z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne, wyniki mobilnych pomiarów będą miały walor wyłącznie informacyjny. W nowej wersji mechanizmu pojawiło się kilka istotnych dla użytkownika zmian:
– podniesienie maksymalnej mierzonej prędkości z 1 Gb/s do 2,5 Gb/s
– zwiększenie dostępności aplikacji na różne systemy operacyjne (Windows i Mac oS)
– wprowadzenie opcji automatycznych pomiarów sekwencyjnych
– wyłączenie obowiązku rejestracji dla pomiarów o charakterze wyłącznie informacyjnym
– wprowadzenie angielskiej wersji językowej aplikacji i serwisu
Certyfikacja to dla konsumenta prawo do dochodzenia roszczeń
Zgodnie z unijnym prawem dostawcy internetu w sieciach stacjonarnych są zobowiązani do podawania w umowach minimalnych, zwykle dostępnych i maksymalnych oferowanych prędkości transmisji danych. Jeżeli za pomocą certyfikowanego mechanizmu wykazane zostaną odstępstwa od umownych prędkości, konsumenci będą mieli podstawę do skutecznego dochodzenia roszczeń wobec dostawców. Na tym polega przewaga mechanizmu certyfikowanego przez Prezesa UKE nad dostępnymi w sieci narzędziami pomiarowymi.
Co mierzy aplikacja?
Dzięki aplikacji na komputery stacjonarne konsument może sprawdzić prędkości wysyłania i pobierania danych, opóźnienie oraz zmienność opóźnienia w przypadku swojej usługi stacjonarnego internetu. W odróżnieniu od innych dostępnych w sieci narzędzi aplikacja pozwoli na wiarygodny pomiar usługi, gdyż zweryfikuje w jakich warunkach był realizowany. Aplikacja sprawdzi m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika.
Czy na podstawie uzyskanych wyników testowych można reklamować usługę?
W okresie testowym wyniki pomiarów mają walor wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane w celach reklamacyjnych. Po zakończeniu testów oraz ostatecznej weryfikacji aplikacji, Prezes UKE dokona certyfikacji mechanizmu. Wówczas wyniki będą mogły być wykorzystane w celu weryfikacji jakości dostarczanej usługi z warunkami określonymi w umowie. Do 30 listopada 2020 r. można nadal w pełni korzystać z aktualnej wersji certyfikowanego mechanizmu dostępnego na stronie:  https://pro.speedtest.pl
Jak uruchomić test?
Aby skorzystać z wersji testowej mechanizmu, należy:
– wejść na stronę: https://beta.pro.speedtest.pl/
– zainstalować aplikację
– po przygotowaniu urządzenia zgodnie z instrukcją można zmierzyć jakość usługi.
Dla wykonania pomiarów certyfikowanych należy:
zarejestrować się
– po zalogowaniu się na utworzone konto należy pobrać i zainstalować aplikację dla komputerów osobistych
Do kiedy można skorzystać z testowej wersji aplikacji?
Otwarte testy potrwają do 2 listopada 2020 r. Po ich zakończeniu Prezes UKE dokona ostatecznej weryfikacji zgodności mechanizmu z wymogami technicznymi i zadecyduje o certyfikacji mechanizmu.
Gdzie można zgłosić uwagi dotyczące aplikacji?
Jeżeli przy korzystaniu z testowanej aplikacji konsument napotka problemy z jej funkcjonowaniem lub chciałby się podzielić uwagami dotyczącymi działania testowej wersji aplikacji, może to zrobić za pomocą poczty elektronicznej wysyłając do 2 listopada 2020 r. informację na adres cm@uke.gov.pl.
Uwagi pozwolą na ocenę działania aplikacji i umożliwią jej udoskonalenie.
Więcej o ogłoszeniu startu konkursu i wynikach konkursu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UKE.

źródło: UKE