Wyniki za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2020 r. PLAY kontynuował wzrost przychodów i skorygowanej EBITDA

Wyniki za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2020 r. PLAY kontynuował wzrost przychodów i skorygowanej EBITDA
– W trzecim kwartale przychody z działalności operacyjnej nadal rosły (+0,4% r/r), z wynikiem za dziewięć miesięcy br. na poziomie 5,3 mld zł (wzrost o 1,2% r/r), co wynikało z dalszego wzrostu przychodów z usług, pomimo stopniowego ożywienia w sprzedaży towarów lecz nadal poniżej ubiegłorocznych poziomów.
– Skorygowana EBITDA [1] w trzecim kwartale wyniosła 663,5 mln zł (+2,9% r/r przy 37% marży) oraz 1,9 mld zł za okres dziewięciu miesięcy (+1,9% r/r przy 36% marży) – na dobrej drodze do spełnienia oczekiwań na cały rok, co odzwierciedla stałą poprawę marży na usługach.
– Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE)1 wyniosły w trzecim kwartale 211 mln zł (-48,5% r/r) na skutek przyspieszonych inwestycji, a także negatywnego wpływu zmiany kapitału obrotowego. Wynik za dziewięć miesięcy wyniósł 732 mln zł, wyprzedzając tym samym oczekiwania.
– Baza raportowanych abonentów wzrosła o 1,9% r/r do 15,4 mln, a baza aktywnych klientów wzrosła o 2,9% r/r do 12,9 mln, głównie dzięki przejęciu Virgin Mobile Poland.
– Poprawa średniego ARPU do 34,3 zł zarówno w trzecim kwartale jak również po dziewięciu miesiącach br. odpowiednio o 1,3% i 3,1%. ARPU kontraktowe wzrosło w trzecim kwartale do poziomu 39,6 zł oraz do 39,7 zł w okresie dziewięciu miesięcy br. Wskaźnik rezygnacji obniżył się odpowiednio do 0,73% i 0,71%.
– Spółka podtrzymuje zrewidowane oczekiwania na cały rok 2020 przy założeniu niższego wzrostu przychodów r/r oraz skorygowanej EBITDA – na obecnym etapie – nadal w przedziale 2,5-2,6 mld zł, natomiast oczekiwania dotyczące nakładów pieniężnych, wolnych przepływów1 i dystrybucji do akcjonariuszy pozostaną niezmienione.
pełna treść Komunikatu prasowego

źródło: Play