Netia: wyniki za III kw. 2020 r.

Netia: wyniki za III kw. 2020 r. Netia zaprezentowała wyniki finansowe i operacyjne za III kw. br. Spółka kontynuowała większość pozytywnych trendów operacyjnych, zapoczątkowanych w poprzednich okresach. Spadek przychodów z (niskomarżowych) usług hurtowych, przede wszystkim w obszarze B2B, nie wpłynął istotnie na poziom osiąganego zysku EBITDA. W III kwartale 2020 roku Grupa Netia wypracowała przychody w wysokości 315 mln zł (-4 proc. kwartał do kwartału, -1 proc. rok do roku). Gros różnicy kwartał do kwartału jest pochodną spadku przychodów z ruchu hurtowego, które w II kwartale br. były wyższe niż zazwyczaj. Łącznie przychody Grupy Netia po 9 miesiącach 2020 roku wyniosły 965 mln zł i były o 1 proc. niższe niż w tym samym okresie 2019 roku. Zysk EBITDA (liczony zgodnie ze standardem MSSF 16) za III kw. br. wyniósł 113 mln zł (-2 proc. k-d-k i -6 proc. r-d-r), a  marża EBITDA wzrosła do 36 proc. (+0,5 pp.). Po 9 miesiącach tego roku Spółka wygenerowała 337 mln zł zysku EBITDA (-1 proc, r-d-r). – Solidne wyniki, które osiągnęliśmy w kolejnym epidemicznym kwartale pokazują, że zarówno organizacyjnie, technologicznie, jak i pod względem ofertowym, jesteśmy odporni i dość dobrze przygotowani. Dlatego pomimo zauważanych trudności i ograniczeń podtrzymujemy naszą opinię o umiarkowanym wpływie epidemii nowego koronawirusa na naszą grupę – powiedział Andrzej Abramczuk, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Netia S.A. Przychody przypisane do segmentu B2B w III kw. br. sięgnęły kwoty 174 mln zł (-5 proc. k-d-k, bez zmian w stosunku do tego samego okresu 2019 r.). Pomijając efekty spadku na rynku hurtowego zakańczania połączeń, w pozostałych liniach biznesowych B2B – a zwłaszcza w zaawansowanych usługach ICT z linii NetiaNext – spółka konsekwentnie rozwija swoje kompetencje produktowe i ofertę. W trakcie III kw. br. rosła liczba realizowanych projektów sprzedażowych, a liczba klientów usług NetiaNext przekroczyła 1000.
Przełamanie w internecie
Przychody przypisane do segmentu B2C wyniosły w III kw. br. 137 mln zł (-1 proc. k-d-k, -3 proc. r-d-r). Trzeci kwartał 2020 roku był pierwszym od wielu lat, w którym spółka w segmencie B2C – pomimo dalszej erozji usług głosowych – odnotowała organiczny wzrost liczby świadczonych usług ogółem (+1 proc. r-d-r) i kontynuowała wzrost (+3 tys. RGU) kwartał do kwartału. Na koniec września br. liczba RGU wyniosła 1,380 mln. Jest to też pierwszy od wielu lat kwartał, w którym Grupa Netia powróciła do organicznego wzrostu liczby ogółem świadczonych usług szerokopasmowych (wzrost na sieci własnej o ponad 1 tys. usług przewyższył sumę usług na sieci obcej, które zostały odłączone). W efekcie Netia na koniec września br. obsługiwała 564 tys. usług szerokopasmowego dostępu do internetu. Już 60 proc. wszystkich usług i aż 75 proc. usług szerokopasmowych Netia świadczy na sieciach własnych (+1 proc. k-d-k, +5 proc. r-d-r). Do 388 tys. (-13 tys.) spadała natomiast na koniec III kw. br. liczba usług głosowych. Grupa Netia konsekwentnie umacnia się na rynku płatnej telewizji oraz usług mobilnych. Na koniec III kw. br. liczba usług telewizyjnych, przypisanych do segmentu operacyjnego B2C wyniosła 267 tys. co oznacza dalszy, solidny wzrost o kolejne 9 tys. usług. Natomiast liczba usług mobilnych ponownie wzrosła o 5 tys. k-d-k (łącznie 160 tys. aktywnych abonamentów Netia Mobile w obszarze B2C). W ciągu roku W ciągu roku liczba usług TV Netii wzrosła o 17 proc. zaś usług mobilnych o 11 proc. Postępująca modernizacja sieci (na koniec września br. w zasięgu łączy do 1 Gb/s było już 1,65 mln gospodarstw domowych, +2,38 pp. wzrostu penetracji na sieciach zmodernizowanych) umożliwia coraz skuteczniejszą dosprzedaż kolejnych usług obecnym abonentom i pozyskiwanie nowych abonentów, wśród których większość wybiera co najmniej pakiety internetu z TV. Dzięki wprowadzeniu pod koniec II kw. zupełnie nowej, prostszej i bardziej atrakcyjnej oferty pakietów TV,  średnia kwota abonamentu za tego typu pakiet w nowej sprzedaży wzrosła z 44 zł do 50 zł. Wskaźnik ARPU w segmencie B2C Netii pozostaje od wielu kwartałów na stabilnym poziomie 55 zł miesięcznie.
Inwestycje ostro w górę
Po 9 miesiącach 2020 r. – za sprawą inwestycji w nowoczesne Data Center w Jawczycach pod Warszawą – nakłady inwestycyjne Grupy Netia wzrosły do 265 mln zł (vs. 236 mln po 9 miesiącach 2019 r.). Zadłużenie netto na koniec września br. wyniosło 548 mln zł, co stanowi dźwignię finansową na poziomie 1,2x zysku EBITDA za 2019 r. w kwocie 457 mln zł (liczonego zgodnie ze standardem MSSF 16).

źródło: Netia