UKE: Zmiana oferty SOR. Orange – Opłaty związane z punktem dostępu do usługi (PDU)

Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL), 23 października 2020 r. wydał decyzję w sprawie zmiany Oferty SOR polegającej na modyfikacji zapisów w:
– Części I Ogólnej, w Rozdziale 9 „Cennik”, w pkt 9.10 „Opłaty związane z punktem dostępu do usługi (PDU)”, Tabela 55,
– Części V Usługa BSA, w Rozdziale 2 „Szczegółowe zasady realizacji PDU dla Usługi BSA”, w pkt 2.3.4. „Poziom dostępu Ethernet” poprzez usunięcie ograniczeń dla interfejsu 10 GE i dodanie możliwości zestawienia dostępu na porcie 100 GE wraz z modyfikacją związanych z tym załączników.
Zdaniem Prezesa UKE, wprowadzone decyzją zmiany do Oferty SOR, zapewnią operatorom alternatywnym (OA) możliwość odpowiedzi na zauważalny na rynku telekomunikacyjnym stały wzrost zapotrzebowania na dostęp do Internetu o coraz większych przepływnościach. Zmiana ta, będzie też miała wpływ na możliwości techniczne oraz zakres usług oferowanych przez OPL na rynku hurtowym. Przełoży się to na możliwość konstruowania przez OA bardziej konkurencyjnych ofert wobec oferty OPL oraz pozwoli na zapewnienie użytkownikom końcowym maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług.
Treść decyzji

źródło: UKE