Plus i Orange przy ul. Łomnickiej w Jeleniej Górze (koło “Chaty Polskiej”)

Przy okazji weryfikacji zmian sieciowych w sąsiedztwie ulicy W. Pola w Jeleniej Górze, zrealizowaliśmy próbne testy transmisji danych przy ul. Łomnickiej w Jeleniej Górze, przy sklepie “Chata Polska”. Na zewnątrz sytuacja kształtowała się, jak niżej:
1. Plus
2. Orange

W cytowanym rejonie, na tzw. Osiedlu Łomnickim, wewnątrz budynków w zdecydowanej większości zarówno Plus, jak i podmioty Networks! dostępu do sieci nie zapewniają, choć w Plusie jakikolwiek ślad sygnału sięga skrajnego marginesu, zaś u konkurentów odnajdziemy go celem wysłania wiadomości SMS lub mało komfortowej rozmowy – częściej. Sporo lepiej wygląda tu Play, który posiada stację bazową na kominie Fabryki Tektury w miejscowości Dąbrowica, choć do stanu oczekiwanego i tutaj pozostaje bardzo wiele. Obszar z problemami z zasięgiem, o którym mowa, to sąsiedztwo punktu, w którym przeprowadziliśmy dzisiejsze pomiary (współrzędne geograficzne na zrzutach ekranów)

źródło: informacja własna