Warsztaty dla Beneficjentów POPC – rejestracja

Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, zaprasza na warsztaty, które odbędą się 19 listopada 2020 r. w formie on-line. Zapisy na warsztat będą prowadzone w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy od 16 listopada do 19 listopada do godziny 9.30.
Formularz rejestracyjny:
http://warsztaty-popc.pl/
Warsztaty poprowadzą eksperci z Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Bloki tematyczne
I. Białe plamy po POPC” – przyczyny nieuwzględnienia PA w konkursach, sposoby objęcia zasięgiem budynków, które nie znalazły się na pierwotnych listach
II. Standaryzacja procesu dostępu do usług i sieci POPC – elementy standaryzacji, obszary wdrożenia, korzyści ze stosowania Test Margin Squeeze – elementy testu, mechanizm działania, sposoby weryfikacji
III. Kontrola projektów budowy sieci POPC  – analiza poprawności realizacji projektów w odniesieniu do Wymagań dla sieci POPC, dobre i złe praktyki (przykłady)
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Julita Sobczak, e-mail: Julita.Sobczak@uke.gov.pl
Agenda:

10:00-10:10 Powitanie uczestników warsztatów.
Urząd Komunikacji Elektronicznej – Aneta Marchewka-Kuliś
10:10-10:30 Białe plamy po POPC.
Urząd Komunikacji Elektronicznej – Joanna Antczak
10:30-10:55 Standaryzacja dostępu do usług i sieci POPC.
Urząd Komunikacji Elektronicznej – Anna Czarnecka
10:55-11:15 Test MS – przydatne informacje, o czym warto pamiętać.
Urząd Komunikacji Elektronicznej – Krzysztof Owsianny
11:15-11:25 Przerwa
11:25-12:00 Dobre praktyki realizacji sieci POPC.
Urząd Komunikacji Elektronicznej – Grzegorz Figiel, Tomasz Filipowski

Warsztaty realizowane są w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

źródło: UKE