UKE: Wideokonferencja PIT – przygotowanie do sprawozdawczości

Wideokonferencja PIT – przygotowanie do sprawozdawczości. Zapraszamy na organizowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej warsztaty dotyczące Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji, które poprowadzą eksperci UKE. Spotkania w formie wideokonferencji zostały podzielone na dwie odrębne części i odbędą się 9-10.12.2020 r. w godzinach 10:00-14:30. Pierwsze spotkanie skierowane jest w szczególności do przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz innych operatorów sieci (w tym energetycznych, gazowych, czy wodociągowych), dla których PIT stanowi jedno okienko informacyjne w procesie inwestycyjnym i którzy przekazują Prezesowi UKE informacje o infrastrukturze technicznej, planach inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej oraz warunkach zapewnienia dostępu do infrastruktury. Podczas drugiego spotkania skupimy się na przedstawicielach jednostek samorządu terytorialnego w tym wójtach, burmistrzach, prezydentach miast, starostach i marszałkach województw, którzy przekazują do PIT głównie informacje o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego jak również informacje o posiadanej infrastrukturze technicznej. Spotkanie kierujemy tez do zarządców dróg, którzy przekazują Prezesowi UKE przede wszystkim dane o kanałach technologicznych. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję do odświeżenia wiedzy przed kolejnym okresem sprawozdawczym w PIT o  możliwościach jakie daje portal pit.uke.gov.pl, formalnościach jakie trzeba spełnić, aby uzyskać autoryzowany dostęp do serwisu oraz metodach wprowadzania danych w celu realizacji obowiązku względem Prezesa UKE, a co najważniejsze, będą mogli dowiedzieć się jak szukać i wykorzystywać informacje dostępne w portalu mapowym PIT.
Udział w wideokonferencji jest bezpłatny.
Poniżej znajdują się linki do platformy, na której odbędą się webinaria.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy w wybranym dniu kliknąć w link. Podczas spotkania będą mieli Państwo możliwość zadawania pytań poprzez czat.
Udział w wideokonferencji nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania i rejestracji na platformie.
Termin: 9 grudnia 2020 r. „PIT dla operatorów sieci”Otwórz w nowym oknie
– Termin: 10 grudnia 2020 r. „PIT dla JST i zarządców dróg”

Agenda:

9.12.2020 r. „PIT dla operatorów sieci” 10.12.2020 r. „PIT dla JST i zarządców dróg”
Powitanie uczestników

Agnieszka Gładysz, Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Powitanie uczestników

Agnieszka Gładysz, Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Prawne aspekty PIT, podsumowanie danych zebranych w 2020 r.

Joanna Antczak, Naczelnik Wydziału Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Prawne aspekty PIT, podsumowanie danych zebranych w 2020 r.

Joanna Antczak, Naczelnik Wydziału Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Pytania i odpowiedzi

Joanna Antczak, Agnieszka Gładysz

Pytania i odpowiedzi

Joanna Antczak, Agnieszka Gładysz

Rejestracja i logowanie do PIT i Platformy Usług Elektronicznych UKE, zmiana administratora podmiotu, dodanie nowego użytkownika

Mariusz Szybka, Administrator, Wydział Utrzymania i Rozwoju Systemów w Biurze Informatyki, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Rejestracja i logowanie do PIT i Platformy Usług Elektronicznych UKE, zmiana administratora podmiotu, dodanie nowego użytkownika

Mariusz Szybka, Administrator, Wydział Utrzymania i Rozwoju Systemów w Biurze Informatyki, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Pytania i odpowiedzi

Mariusz Szybka, Mariusz Krupa, Adam Goss

Pytania i odpowiedzi

Mariusz Szybka, Mariusz Krupa, Adam Goss

Wprowadzanie i aktualizowanie danych w PIT – manualne i hurtowe

Marcin Kwaczyński, Główny Specjalista, Wydział Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Wprowadzanie i aktualizowanie informacji o stawkach za zajęcie pasa drogowego

Anna Podpora, Starszy Specjalista, Wydział Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Pytania i odpowiedzi

Agnieszka Gładysz, Marcin Kwaczyński, Joanna Antczak

Pytania i odpowiedzi

Agnieszka Gładysz, Anna Podpora, Joanna Antczak

Prezentacja danych przestrzennych– jak szukać i wykorzystywać informacje w portalu mapowym PIT – informacje dostępne w PIT dla zalogowanych użytkowników

Paulina Olszewska, Główny Specjalista, Wydział Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Wprowadzanie i aktualizowanie danych w PIT – manualne i hurtowe

Marcin Kwaczyński, Główny Specjalista, Wydział Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Pytania i odpowiedzi

Agnieszka Gładysz, Paulina Olszewska, Joanna Antczak

Pytania i odpowiedzi

Agnieszka Gładysz, Marcin Kwaczyński, Joanna Antczak