Ericsson wprowadza 5G RAN Slicing, aby przyspieszyć rozwój biznesu 5G

Ericsson wprowadza 5G RAN Slicing, aby przyspieszyć rozwój biznesu 5G
Nowe rozwiązanie 5G RAN Slicing umożliwi operatorom oferowanie zdywersifikowanych usług w różnych klasach jakości i wydajności na dużą skalę
– Klasyfikacja usług jest oparta o jakość (QoS) oraz wydzielanie zasobów (Slicing)
– Nowe możliwości pozyskania przychodów z nowych dziedzin biznesu
– Kontrola nad warunkami świadczenia usług (SLA) w podziale na zasoby systemowe (slicing)
Ericsson (NASDAQ: ERIC) wprowadził nowe rozwiązanie 5G Network Slicing dla radiowych sieci dostępowych (RAN), które umożliwi operatorom stworzenie nowych niestandardowych usług 5G z wydajnością na dużą skalę. Ericsson 5G RAN Slicing jest już dostępne na rynku. Nowe rozwiązanie przydziela zasoby radiowe z harmonogramem 1 milisekundy. Klasyfikacja usług oparta jest o jakość (QoS) oraz wydzielanie zasobów (Slicing). Network slicing obsługuje wiele sieci logicznych dla różnych typów usług w ramach jednej wspólnej infrastruktury. Jest to kluczowy czynnik umożliwiający generowanie przychodów z 5G, takich jak innowacyjne wideo, łączność w samochodzie oraz rozszerzona rzeczywistość. Według raportu firmy Ericsson szacuje się, że do 2030 r. potencjał rynku konsumenckiego dla operaatorów będzie wynosił 712 miliardów dolarów. Przewiduje się, że rynek adresowalny tylko dla Network Slicing dla przedsiębiorstw wyniesie 300 miliardów dolarów do 2025 roku (dane GSMA). Wraz z rozwojem 5G operatorzy sieci komórkowych zwiększają zwrot swoich inwestycji, koncentrując się na innowacyjnych i generujących duże przychody usługach, takich jak gry w chmurze, inteligentne fabryki i inteligentna opieka zdrowotna. Per Narvinger, Head of Product Area Networks w firmie Ericsson, powiedział: “Ericsson 5G RAN Slicing dynamicznie optymalizuje rozwiązania radiowe i zapewnia efektywność. To, co wyróżnia nasze rozwiązanie, to udoskonalone kompleksowe zarządzanie i wsparcie w zakresie orkiestracji w celu szybkiego i wydajnego świadczenia usług. Umożliwia to operatorom oferowanie dywersifikowanych usług w różnych klasach jakości, potrzebną do zarabiania na inwestycjach w 5G w r. Dzięki platformie 5G jako innowacyjnej platformie nadal budujemy wartość dla naszych klientów ”. Network Slicing i to jeden z głównych modeli wdrażania 5G. Ericsson nieustannie angażuje się w rozwój Network Slicing 5G dla RAN, transportu, sieci CORE i orkiestracji na całym świecie, obejmując usługi segmentu konsumenckiego i przedsiębiorstw / branż, takich jak zdalne operacje, rozszerzone wideo, AR / VR, TV / Media streamingowe dla wydarzeń sportowych, gry w chmurze, inteligentne miasto i aplikacje dla Przemysłu 4.0 oraz bezpieczeństwa publicznego. Executive Officer, Chief Director of Mobile Technology w KDDI, mówi: „Tworzenie rozwiązań typu end-to-end jest kluczem do zarabiania na inwestycjach w 5G, a Network Slicing RAN pomoże to urzeczywistnić”. Mark Düsener, Head of Mobile and Mass Market Communication w Swisscom, powiedział: „Przygotowujemy się do kolejnego etapu 5G, w którym spodziewamy się zastosowania Network Slicing, a Slicing w RAN jest kluczem do zagwarantowania wydajności. Dzięki wydajnemu współdzieleniu zasobów sieciowych w różnych segmentach będziemy w stanie zapewnić komunikację dla różnych aplikacji 5G, takich jak bezpieczeństwo publiczne czy mobilne sieci prywatne ”. Sue Rudd, dyrektor, Networks and Service Platforms, Strategy Analytics, mówi: „Ericsson jest pierwszym dostawcą, który oferuje w pełni kompleksowe rozwiązanie Network Slicing. To prawdziwie kompleksowe podejście integruje optymalizację łączności radiowej ze sterowaną polityką orkiestracją sieci w celu zapewnienia z bezpiecznego, zwirtualizowanego podziału na prywatne sieci RAN bez utraty 30 – 40 procent pojemności widma z powodu „twardego podziału”. Dynamiczne Network Slicing RAN od Ericsson wypełnia lukę rozwiązań RAN”.

źródło: Ericsson