Solidne wyniki Play za 2020 r. potwierdzają stabilność biznesową i wskazują potencjał wzrostu

Solidne wyniki Play za 2020 r. potwierdzają stabilność biznesową i wskazują potencjał wzrostu. 16 marca 2021 roku Grupa iliad opublikowała wyniki finansowe za rok 2020 uwzględniające wyniki finansowe Play. Od dnia 18 listopada 2020 r. Grupa iliad ujmuje wyniki Play w Polsce w swoich sprawozdaniach finansowych. W ujęciu pro forma, przy założeniu konsolidacji od 1 stycznia 2020 r. kluczowymi wydarzeniami w ciągu roku były:
– W całym roku 2020, Play osiągnął przychody w wysokości 7,16 mld zł, co oznacza wzrost o 1,7% r/r, przy czym przychody z usług wzrosły o 4,9%, na co wpływ miał wzrost ARPU z usług telefonii komórkowej równoważący spadek przychodów ze sprzedaży towarów – z powodu pandemii Covid-19 oraz kilkutygodniowego zamknięcia sklepów.
– Całkowita baza raportowanych klientów mobilnych Play wzrosła do 15,4 mln (+1% r/r) a baza aktywnych klientów mobilnych wzrosła o 0,3 mln do 12,2 mln (+2,5% r/r) z czego baza aktywnych klientów kontraktowych (z wyłączeniem technicznych kart SIM oraz kart M2M) wzrosła o 0,1 mln, do 8,4 mln. Baza aktywnych klientów usług przedpłaconych wzrosła o 5,6% do 3,8 mln, głównie w wyniku przejęcia Virgin Mobile Polska.
– Baza klientów usługi telewizyjnej Play NOW TV BOX wzrosła o 268% r/r, do 118 tys., a baza klientów internetu stacjonarnego wzrosła do 7 tys. co odzwierciedlają ostatnie miesiące sprzedaży.
– W okresie 12 miesięcy wynik EBITDAaL[1] Play wzrósł o 6,3% do 2,4 mld zł. Wzrost EBITDAaL wynika ze wzrostu marży brutto i jest częściowo kompensowany przez wyższe koszty sieci, wynikające z uruchomienia nowych stacji bazowych.
– Play zainwestował 806 mln zł, przede wszystkim w rozwój sieci, czego wynikiem jest 8 800 stacji bazowych na koniec 2020 r.
„Rok 2020 był otwarciem nowego rozdziału dla Play, kiedy Grupa iliad stała się naszym nowym właścicielem, czyniąc Play częścią jednej z największych grup telekomunikacyjnych w Europie. Był to kolejny rok skutecznego realizowania naszej strategii budowania silnego, cyfrowego lidera rynku usług mobilnych dla odbiorców indywidualnych, rodzin oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Przekroczyliśmy założone cele, a osiągnięte wyniki pokazują odporność naszej organizacji w bezprecedensowym 2020 r. wskazując na potencjał wzrostu w 2021 r. oraz w kolejnych latach.” podsumował Jean Marc Harion, Prezes Zarządu Play.

Link do pełnych wyników Grupy iliad:
https://www.iliad.fr/en/investisseurs/resultats/all/all

[1] EBIDTAaL spójny ze wskaźnikiem raportowania wyniku operacyjnego w Grupie iliad

źródło: Play