Orange: Sąd Apelacyjny zmienia Decyzję Prezesa UOKiK. Kara ponad 13 mln zł.

Sąd Apelacyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 21. kwietnia 2021 r. zmienił wysokość kary, nałożonej na Orange Polska przez Prezesa UOKiK z tytułu reklam usług telekomunikacyjnych operatora, mogących wprowadzać klientów w błąd. Kara została obniżona o 3 mln zł.
szczegóły przedmiotowej sprawy

źródło: UOKiK