Szukaj po tagu: kara

Sąd Apelacyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 21. kwietnia 2021 r. zmienił wysokość kary, nałożonej na Orange Polska przez Prezesa UOKiK z tytułu reklam usług telekomunikacyjnych operatora, mogących wprowadzać klientów w błąd. Kara została obniżona o 3 mln zł. – szczegóły przedmiotowej sprawy źródło: UOKiK

Zbyt późne identyfikowanie naruszeń naraża klientów na niebezpieczeństwo. Cyfrowy Polsat S.A. nie wdrożył odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przy współpracy z firmą kurierską. Efektem tego były liczne naruszenia identyfikowane z dużym opóźnieniem. Z powodu tych zaniedbań Prezes UODO nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości ponad 1,1 mln zł. Zgubiona korespondencja z danymi osobowymi lub dostarczenie takiej przesyłki do niewłaściwego odbiorcy – to naruszenia, które spółka często zgłaszała do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W dodatku przeprowadzona przez UODO analiza tych naruszeń wykazała, że administrator zgłaszał naruszenia organowi nadzorczemu, jak i powiadamiał o incydentach osoby, których… Czytaj dalej →

Telekomunikacja Stacjonarna z karą ponad 320 tys. zł. – Przedstawiciele Telekomunikacji Stacjonarnej wprowadzali konsumentów w błąd i nie zostawiali im kompletnych umów. – Spółka bezprawnie pobierała opłaty: aktywacyjną i wyrównawczą. – Za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Telekomunikację Stacjonarną ponad 320 tys. zł kary. Telekomunikacja Stacjonarna (obecnie w likwidacji) już po raz drugi w ciągu 7 miesięcy została ukarana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W grudniu 2019 r. za stosowanie klauzul niedozwolonych, a w lipcu 2020 r. za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. – Otrzymaliśmy wiele skarg na… Czytaj dalej →

T-Mobile zwróci niewykorzystane pieniądze z kont pre-paid. – Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zobowiązał T-Mobile Polska do zwrotu pieniędzy pozostałych po wygaśnięciu konta pre-paid. – W toku są postępowania wobec Orange Polska i P4, wcześniej za podobne praktyki został ukarany Polkomtel. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy najwięksi operatorzy komórkowi oddają konsumentom niewykorzystane pieniądze, gdy minie ważność konta na kartę. W styczniu 2020 r. Prezes UOKiK wydał pierwszą decyzję w tej sprawie wobec spółki Polkomtel, na którą nałożył ponad 20 mln zł kary. Toczą się także postępowania wobec Orange Polska i P4. – Konsumenci nie… Czytaj dalej →

Telefony na kartę – decyzja UOKiK. – UOKiK sprawdza, czy operatorzy komórkowi oddają konsumentom niewykorzystane pieniądze, gdy minie ważność konta na kartę. – W takich krajach jak Niemcy, Austria, Węgry, Chorwacja, Hiszpania, zwrot niewykorzystanych środków jest powszechną praktyką. – Urząd wydał pierwszą decyzję w tej sprawie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we wrześniu 2016 r. wszczął postępowania przeciwko czterem największym operatorom – Orange Polska, P4, Polkomtel oraz T-Mobile Polska. Wątpliwości budziło to, że brak kolejnego doładowania telefonu na kartę oznaczał, że przepadają niewykorzystane środki. Podstawą do przyjrzenia się tej praktyce były skargi konsumentów. Pierwsze postępowanie… Czytaj dalej →

Polkomtel – opłaty za video streaming. – Ponad 50 mln zł – tyle wyniosła kara nałożona przez prezesa UOKiK na Polkomtel. – Konsumenci, którzy mieli wykupiony dostęp do internetu, musieli dodatkowo płacić za oglądanie treści multimedialnych czy słuchanie radia on-line. – Dodatkowe opłaty nie były wyjaśnione na fakturze. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło zawiadomienie od konsumenta na to, że Polkomtel dolicza mu opłaty za video streaming, mimo że miał wykupiony pakiet internetowy. Postępowanie przeciwko operatorowi zostało wszczęte pod koniec grudnia 2018 r. – W toku postępowania potwierdziliśmy, że abonenci nie mogli w pełni… Czytaj dalej →

Scroll To Top