T-Mobile Polska napędzane zieloną energią

T-Mobile Polska napędzane zieloną energią. Od 1 stycznia 2022 roku T-Mobile Polska wykorzystywać będzie energię pochodzącą z OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), dostarczaną przez firmę Respect Energy S.A. Strony podpisały dwuletnią umowę, na mocy której operator zakupi prąd produkowany w sposób zeroemisyjny. T-Mobile od lat realizuje działania związane z realizacją strategii środowiskowej, mającej na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla czy oszczędzanie zasobów. Podpisana umowa jest zatem kolejnym krokiem na drodze do neutralności klimatycznej przedsiębiorstwa. – Dbałość o zrównoważony rozwój to dla nas nie tylko część umacniającego się trendu proekologicznego, to filar naszej filozofii działania. Już od wielu lat sukcesywnie wprowadzamy rozwiązania, które pomagają chronić piękno naszej planety. Wprowadziliśmy m.in. modernizacje naszej floty samochodowej, wyposażając ją w pojazdy hybrydowe i elektryczne oraz inicjatywę STOP PLASTIC, eliminującą plastikowe torby w naszych sklepach. To jednak zaledwie część naszych działań mówi Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska. Zgodnie z nową strategią chcemy spełnić cel zerowej emisyjności (netto) dotyczący emisji pośrednich i bezpośrednich już w ciągu najbliższych 5 lat, a ten dotyczący całego łańcucha dostaw już w 2040 roku – czyli o 10 lat wcześniej niż zakładano pierwotnie. Tak ambitne cele klimatyczne możemy zrealizować tylko dzięki współpracy z partnerami, którzy podobnie jak my, wierzą, że wspólnymi siłami możemy zadbać o środowisko naturalne zarówno dla nas, jak i przyszłych pokoleńpodkreśla Maierhofer. Respect Energy S.Azaznacza, że tylko w 2020 roku klienci firmy korzystający z zielonej energii przyczynili się do redukcji dwutlenku węgla aż o 373 124 ton. – Cieszymy się, że kolejne firmy decydują się na odbiór energii, która jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby naszej planety. Dzięki takim decyzjom, jakie podjął m.in. T-Mobile Polska, jesteśmy w stanie przeciwdziałać największemu wyzwaniu ostatnich dekad, czyli kryzysowi klimatycznemu. Odpowiedzialny i świadomy biznes to przyszłość całego rynku, a odbiór prądu ze źródeł odnawialnych już wpisuje się w filozofię wielu czołowych spółek. Współpraca z T-Mobile to kolejny krok do osiągnięcia neutralności emisyjnej, a w dalszej perspektywie, życia bez widma degradacji środowiska zaznacza prezes zarządu Respect Energy S.A., Sebastian Jabłoński. T-Mobile Polska dokłada starań, aby wdrażać i promować postawy proekologiczne, zarówno wśród pracowników, jak i klientów. W tym roku aż 19 inicjatyw koncernu zostało opisanych w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki” Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największym w kraju przeglądzie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju, a już wkrótce zostanie opublikowany kolejny raport społeczny spółki. Respect Energy S.A, jest jednym z liderów w segmencie zielonej energii, prowadzącego działalność w aż 21 krajach na terenie Europy i współpracującego z grupą ponad 450 wytwórców oraz 12 tys. klientów. Jak podkreślają władze spółki, wybudowanie największej elektrowni fotowoltaicznej regionu Europy Środkowo-Wschodniej w pomorskim Zwartowie, pozwoli zapobiec przedostaniu się do atmosfery aż 5 mln emisji do 2050 roku.

źródło: T-Mobile