#Poznań2030: Enea Operator rozwija inteligentne sieci w centrum Poznania

#Poznań2030: Enea Operator rozwija inteligentne sieci w centrum Poznania. Enea Operator od kilku lat systematycznie rozwija koncepcję sieci inteligentnych (smart grid) w północno-zachodniej Polsce. Tym razem innowacyjne inwestycje związane z instalacją automatyki w sieci, spółka zrealizowała w samym centrum Poznania. Specjalistyczny moduł FDIR, służący do automatycznego zarządzania siecią, działa już w najbardziej zurbanizowanej części stolicy Wielkopolski, obejmując swoim zasięgiem około 40 tys. odbiorców. Moduł FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration) jest elementem automatyki sieci inteligentnych, to innowacyjna technologia pozwalająca na automatyczne wykrywanie uszkodzeń (zwarć) w sieci elektroenergetycznej. Pozwala na izolację uszkodzonych odcinków sieci. Stanowi wsparcie dla dyspozytorów Enei Operator i dzięki rekonfiguracji pracy sieci przywraca dostawy energii znaczącej części odbiorców objętych awarią w ciągu kilku minut. Skutecznie działająca automatyka FDIR w znaczny sposób poprawia także wskaźniki niezawodności dostaw energii. Inwestycja dotyczy fragmentu sieci średniego napięcia, która zasilana jest z dziesięciu pól liniowych, czterech odrębnych stacji GPZ (Głównych Punktów Zasilania). Obszar centrum Poznania został wytypowany ze względu na dużą liczbę odbiorców zasilonych z tych linii elektroenergetycznych. Inteligentna sieć działa już na wybranych odcinkach sieci m.in. na Grunwaldzie, Jeżycach, Wildzie czy Starym Mieście. – Po sukcesie wcześniejszych projektów związanych z rozwojem sieci inteligentnych w Wielkopolsce, i między innymi pozytywnym wdrożeniu pilotażowego modułu automatyki FDIR w okolicach podpoznańskiego Czerwonaka oraz w Gnieźnie, zrobiliśmy kolejny krok. Przyszedł czas zrealizowania tego typu inwestycji w samym centrum Poznania. Największą korzyścią dla mieszkańców będzie ograniczenie obszarów objętych awarią oraz szybsza lokalizacja uszkodzeń przez służby techniczne, działające w terenie – powiedział prof. Wojciech Drożdż, p.o. prezesa Enei Operator. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu #Poznań2030. Uruchomienie modułu FDIR wymagało modernizacji niektórych fragmentów sieci. – W ramach inwestycji zmodernizowaliśmy 28 stacji średniego napięcia na niskie (SN/nn) i wyposażyliśmy je w pełną telemechanikę oraz przeprowadziliśmy prace modernizacyjne na trzech GPZ-ach: Krauthofera, Bema oraz Pogodno. Wykonaliśmy również niezbędne testy sprawności działania tego systemu – powiedział Jarosław Popowski, dyrektor poznańskiego Oddziału Dystrybucji Enei Operator. Czas potrzebny na lokalizację i separację uszkodzonego odcinka oraz rekonfiguracji sieci z wykorzystaniem systemu FDIR jest znacznie krótszy, aniżeli wykonanie tych samych czynności nawet przez doświadczonych dyspozytorów i brygady pogotowia energetycznego. Ta innowacyjna technologia pozwala na automatyczne wykrywanie uszkodzeń oraz przywrócenie dostawy energii dużej części odbiorców w ciągu kilku minut. Realizacja inwestycji w ramach programu #Poznań 2030 przyczyni się do minimalizacji przerw w dostawach energii; zabezpieczy także potrzeby związane z rozwojem energetyki prosumenckiej. Program przewiduje również automatyzację części infrastruktury, co umożliwi zdalną bądź wręcz automatyczną rekonfigurację sieci, a tym samym szybsze przywracanie dostaw energii.

źródło: Enea Operator