Ericsson przedstawia wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2021

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2021.
Podsumowanie czwartego kwartału 2021 roku:
– Sprzedaż organiczna Grupy wzrosła o 2% r/r. Sprzedaż w Chinach kontynentalnych spadła o -1,8 mld SEK. (-3 punkty procentowe), co oznacza, że wykluczając Chiny kontynentalne, sprzedaż organiczna wzrosła o 5%. Zaraportowana sprzedaż wyniosła 71,3 (69,6) mld SEK.
– Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych poprawiła się we wszystkich segmentach do 43,5% (40,6%).
– EBIT z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych poprawił się do 12,3 mld SEK (17,3% marża EBIT) z 11,0 mld SEK (15,8% marża EBIT) r/r. Zraportowany EBIT wyniósł 11,9 mld SEK (11,0).
– Sprzedaż organiczna Networks wzrosła o 3%, pomimo znacznej utraty udziału w rynku w Chinach kontynentalnych. Marża EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych wyniosła 23,6% (21,5%).
– Sprzedaż organiczna usług cyfrowych była na stałym poziomie, a EBIT z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych wyniósł 0,4 (0,5) mld SEK.
– Zaraportowany dochód netto wyniósł 10,1 (7,2) mld SEK.
Podsumowanie roku 2021:
– Sprzedaż organiczna Grupy wzrosła o 4%, przy wzroście sprzedaży w segmencie Networks o 7%. Zaraportowana sprzedaż była stabilna i wyniosła 232,3 mld SEK. Utrata udziału w rynku w Chinach kontynentalnych wpłynęła na sprzedaż o -7,7 mld SEK oraz tempo wzrostu o -3 punkty procentowe, co oznacza, że z wyłączeniem Chin kontynentalnych, organiczny wzrost sprzedaży wyniósł 8%.
– Marża brutto z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych wyniosła 43,5% (40,6%).
– Marża EBIT po wyłączeniu kosztów restrukturyzacyjnych poprawiła się do 13,9% (12,5%), osiągając cel Grupy na 2022 r. już w 2021 r.
– Zgłoszony dochód netto wyniósł 23,0 (17,6) mld SEK.
– Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciami wyniosły 32.1 (22.3) mld SEK. Środki pieniężne netto na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 65,8 (41,9) mld SEK.

mld SEK Q4
2021
Q4
2020
r/r
zmiana
Q3
2021
Q/Q
zmiana
Styczeń-Grudzień
2021
Styczeń-Grudzień
2020
r/r
zmiana
Sprzedaż netto 71.3 69.6 3% 56.3 27% 232.3 232.4 0%
 sprzedaż skorygowana o różnice kursowe  –  –  2% –  –  –  –  4%
Marża brutto [1] 43.2% 40.6% 44.0% 43.4% 40.3%
EBIT 11.9 11.0 8% 8.8 34% 31.8 27.8 14%
Marża EBIT [1] 16.6% 15.8% 15.7% 13.7% 12.0%
Zysk netto 10.1 7.2 41% 5.8 76% 23.0 17.6 30%
EPS diluted, SEK 3.02 2.26 34% 1.73 75% 6.81 5.26 29%
Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych 43.5% 40.6% 44.0% 43.5% 40.6%
EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych 12.3 11.0 12% 8.8 39% 32.3 29.1 11%
Marża EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych 17.3% 15.8% 15.7% 13.9% 12.5%
Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciami 13.5 12.8 6% 13.0 4% 32.1 22.3 44%
Śroski pieniężne netto na koniec okresu 65.8 41.9 57% 55.7 18% 65.8 41.9 57%

Pełny raport dostępny na stronie Ericsson:
– https://www.ericsson.com/en/press-releases/2022/1/ericsson-reports-fourth-quarter-and-full-year-results-2021

źródło: Ericsson