Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo telekomunikacyjne

W rządowym serwisie internetowym gov.pl, w sekcji „Dziennik Ustaw” opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Dobrze się stało, że jednolity test tak istotnego aktu się ukazał, bowiem zapisy Ustawy, o której mowa zmieniały się również w ostatnim czasie wiele razy.
Sam jednolity tekst Ustawy Prawo Telekomunikacyjne odnajdziemy w Dzienniku Ustaw z 2022 roku, pod pozycją 1648. Ustawa (tekst jednolity) datowana jest na 5. sierpnia 2022 roku.
link do tekstu jednolitego Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (plik PDF)

źródło: dziennikustaw.gov.pl

[ po opublikowano tekstu jednolitego Ustawy Prawo Telekomunikacyjne czekamy z ogromną nadzieją na jakiekolwiek ruchy rządu, wskazujące na to, że wreszcie ruszy aukcja częstotliwości dedykowanych dla 5G. Zaznaczmy – bardzo istotna z punktu widzenia projektu strategii operatorów, rozwoju rynku telekomunikacyjnego i bezpieczeństwa Państwa. Nieskończone odwlekanie aukcji nie tylko świadczy o nieudolności tych, którzy za realizację zadania odpowiadają, ale również spycha Polskę dzień po dniu w technologiczną niszę – dop. red.]