Badanie UEK: bliskość stacji bazowych bez wpływu na wartość okolicznych nieruchomości

Badanie UEK: bliskość stacji bazowych bez wpływu na wartość okolicznych nieruchomości. Dostatecznie gęste rozmieszczenie masztów telefonii komórkowych jest gwarantem dostępu do wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych. W erze transformacji cyfrowej niezakłócony zasięg stanowi podstawę funkcjonowania społecznego, a budowa stacji bazowych jest uznawana za inwestycje celu publicznego. Choć ich obecność lokalnie nadal wzbudza wiele kontrowersji, naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie zaprzeczają utartemu stereotypowi, jakoby stacje bazowe wpływały negatywnie na ceny nieruchomości znajdujących  się w ich okolicy. W Polsce istnieje ponad 46 000 stacji bazowych telefonii komórkowej. W samym „Miasteczku Wilanów” w Warszawie, gdzie przeprowadzono badanie, na około 12 500 lokali mieszkalnych oraz 450 usługowych przypada 25 stacji BTS obsługujących różne częstotliwości – 15 z nich udostępnia technologię 5G. Z analizy wynika, że między 2016 i 2020 r., na wilanowskim rynku wtórnym doszło do 1825 transakcji nieruchomościami mieszkalnymi. Analizie poddano ceny wilanowskich obiektów mieszkalnych zlokalizowanych w odległości 50 oraz 200 metrów od masztów telefonii komórkowych. „W ramach badań przeprowadzono obliczenia dla 6 modeli w 2 grupach, poprzez przyjęcie 2 postaci zmiennej zależnej i modelowanie zmiennej BTS w 3 wariantach.  Co najważniejsze, modele nie wykazały istotnego wpływu bliskości stacji bazowych telefonii komórkowej na ceny transakcyjne nieruchomości mieszkaniowych.

Ewentualny zaobserwowany wzrost cen w pobliżu stacji BTS może być interpretowany jedynie jako skutek braku możliwości kontrolowania innych zmiennych (takich jak bardziej atrakcyjna lokalizacja nieruchomości) lub jako efekt przypadkowości transakcji rynkowych.” – możemy przeczytać w raporcie. Na przykładzie Miasteczka Wilanów autorzy raportu UEK Stacje BTS a ceny nieruchomości dowiedli, że stawki zakupu lub wynajmu mieszkań na rynku są regulowane w oparciu o wielkość powierzchni użytkowej, stopień kondygnacji, a także odległość dzielącą budynek od szkół, przystanków oraz pozostałych lokali publicznych. Bliskość stacji bazowych nie wpływa negatywnie na wartość sąsiadujących nieruchomości. – Badanie przeprowadzone przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to pionierska publikacja wśród polskich prac naukowych. W przestrzeni publicznej stale mierzymy się z fałszywymi informacjami na temat funkcjonowania i oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowych na otoczenie – zarówno to fizyczne jak i społeczne. Wyniki analizy UEK konfrontują nas z pewnymi utartymi stereotypami ekonomicznymi i stanowią rzetelne źródło wiedzy popartej dowodami. Ma to szczególne znaczenie, gdyż edukacja społeczeństwa w zakresie nowych technologii dziś jest koniecznością, biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój tej dziedziny i jej wkład w organizację oraz komfort życia na wszystkich płaszczyznach – mówi Jarosław Tworóg, wiceprezes KIGEiT.
Z pełnym tekstem badania można zapoznać się na stronie:
https://kigeit.org.pl/ftp/mk/sot/22_07_28_5G_raport_UEK.pdf

źródło: KIGEiT