Plus zasięg: sygnał operatora na drogowej trasie od Zamku Kliczków do Jeleniej Góry

W dniu 29. marca br. pisaliśmy o jakości dostępnego sygnału sieci Plus na drogowej trasie od Jeleniej Góry do Zamku Kliczków, zwracając uwagę na to, że choć w Plusie widać braki w jakości sygnału, spowodowane deficytem stacji bazowych – to oferowany do terminala sygnał względem Play układał się logicznie co do przewidywalności handover. Diametralnie inaczej rzecz się ma z drogą powrotną, która wiodła innym odcinkiem, tj. szlakiem byłej E14: z Zamku Kliczków, przez Bolesławiec, Lwówek Śląski, Wleń, Siedlęcin do Jeleniej Góry (większość, to dziś droga wojewódzka północ-południe, o numerze 297). W Plusie notujemy tak liczną ilość braków w sygnale i obsługę terminala przez stacje odległe, że można zapytać, co operator robił z tą trasą przez przeszło 26 lat?
Opis zapisów w pliku logu:
a) czcionka standardowa: obsługa terminala w segmencie LTE
b) czcionka wytłuszczona: obsługa terminala w sieci 2G/3G ze stacji odległych od niego nie więcej jak 5 kilometrów
c) wytłuszczona czcionka o kolorze niebieskim: obsługa terminala w każdej z technologii ze stacji odległych od niego więcej niż 5 kilometrów
d) wytłuszczona czcionka o kolorze czerwonym: obszary bez zasięgu sieci

Informacje o teście:
Przebieg trasy, odzwierciedlony na mapach Google
plik logu sieci Plus z przejazdu od Kliczkowa do Jeleniej Góry

Jak zawsze – zapraszamy do komentowania treści materiału.

źródło: informacja własna

Materiały powiązane:
Play zasięg: sygnał sieci operatora na drogowej trasie od Jeleniej Góry do Zamku Kliczków
Play zasięg: sygnał sieci operatora od Zamku Kliczków do Jeleniej Góry
Plus zasięg: sygnał sieci operatora na drogowej trasie od Jeleniej Góry do Zamku Kliczków
– portal plusforum.pl: konsultanci Plusa odpowiadają na pytania klientów o rozwój sieci
– GUNB: wnioski budowlane. Obiekty telekomunikacyjne