Drugie konsultacje aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

Drugie konsultacje aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Z dniem 6 kwietnia 2023 r. rozpoczyna się drugie postępowanie konsultacyjne dotyczące aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz.
Przedmiotem postępowania konsultacyjnego są projekty:
1. Ogłoszenia o aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz;
2. Dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz;
3. Projektu rozstrzygnięć decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, które zostaną wydane po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 118c ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Projekty ww. dokumentów zostały opublikowane w plikach załączonych poniżej.
Rozdysponowanie częstotliwości z pasma 3,6 GHz w ramach aukcji umożliwi efektywną dystrybucję częstotliwości z zakresu 3400-3800 MHz i pozwoli na przydzielenie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym ciągłych bloków widma radiowego na potrzeby świadczenia nowoczesnych bezprzewodowych usług szerokopasmowych, w tym w technologii 5G. Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska lub opinii do projektów dokumentów będących przedmiotem konsultacji, są proszone o składanie stanowisk lub opinii na piśmie, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko – drugie konsultacje aukcji 3,6 GHz”. Termin na złożenie stanowisk konsultacyjnych upływa dnia 12 maja 2023 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jednocześnie prosimy o dodatkowe przesłanie stanowiska, w wersji elektronicznej, na adres e-mail:
dc.konsultacje@uke.gov.pl.

Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie;
2. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Powiązane pliki:
dc.wap.5130.1.2023.01 informacja konsultacje nr 2 aukcja – 408 KB plik PDF
01 ogloszenie o aukcji – 1002 KB plik PDF
02 da dokumentacja aukcyjna – 1,6 MB plik PDF
02 da z1a przedmiot rezerwacji a – 2,9 MB plik PDF
02 da z1b przedmiot rezerwacji b – 2,9 MB plik PDF
02 da z2 wzor oferty wstepnej – 1022 KB plik PDF
02 da z3a warunki wykorzystywania – 1001 KB plik PDF
02 da z3b warunki wykorzystywania – 1017 KB plik PDF
02 da z3c warunki wykorzystywania – 1007 KB plik PDF
02 da z3d warunki wykorzystywania – 975 KB plik PDF
02 da z4 minimalne wymagania – 794 KB plik PDF
02 da z5 linie kolejowe – 889 KB plik PDF
02 da z6 wykaz gmin nieobjetych zobow – 871 KB plik PDF
03 projekt rozstrzygniec decyzji a – 1,2 MB plik PDF
03 projekt rozstrzygniec decyzji b – 1,3 MB plik PDF
03 projekt rozstrzygniec decyzji c – 1,2 MB plik PDF
03 projekt rozstrzygniec decyzji d – 1,2 MB plik PDF
da z1.a-b – 538 KB plik XLSX

źródło: UKE

Materiał powiązany:
UKE: rozpoczęły się konsultacje częstotliwości z pasma 3.6GHz na potrzeby 5G. Operatorzy pozostaną bierni?